Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Farmářských trhů mírně přibývá

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv


TISKOVÁ ZPRÁVA 12. 3. 2013

Farmářských trhů mírně přibývá

Proti předchozím letům se zdá, že přibývá trhů, kde lze nakoupit potraviny živočišného původu.

V roce 2012 provedli inspektoři krajských veterinárních správ a Městské veterinární správy v Praze celkem 446 kontrolních akcí na 179 schválených tržištích a tržnicích, kde se konaly farmářské trhy. Ve 128 případech inspektoři vyměřili pokuty za více než půl milionu korun (přesně 513 500 Kč). Je třeba si uvědomit, že nešlo o závadná tržiště, ale o jeden či dva subjekty z řádu dvaceti třiceti, kteří produkty na trhu nabízejí!

Nelze říci, že by pochybení zjišťovaná při prodeji znamenala přímo ohrožení zdraví lidí, ale za určitých specifických podmínek by tomu tak mohlo být. Nejvíce závad bylo zaznamenáno při prodeji výrobků, u kterých byla zjištěna nevyhovující teplota při prodeji (72 případů), dále v 58 případech šlo o neschopnost doložit původ zboží (tj. šlo o zboží neznámého původu), v 53 případech byla zjištěna nedostatečná ochrana před kontaminací z okolního prostředí, v 52 případech šlo o zboží se špatným značením a v 10 případech bylo nabízeno zboží s prošlým datem minimální trvanlivosti, popřípadě nebyla uvedena doba spotřeby.

I v letošním roce Státní veterinární správa počítá s pečlivými kontrolami schválených trhů a tržišť, kde se potraviny živočišného původu nabízejí. Po prvotních dětských krůčcích se ukazuje, že se poučili jak prodejci, tak zákazníci. Většina prodejců si dobře uvědomuje, že musejí doložit původ svého zboží a že je musejí nabízet podle podmínek stanovených veterinárními předpisy, popřípadě výrobcem. A samozřejmě dbát hygieny a ochrany zboží před kontaminací z vnějšího prostředí.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.