Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Generální audit ČR dopadl pro veterinární dozor dobře

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 15. 2. 2011

Generální audit ČR dopadl pro veterinární dozor dobře

Dnes jsme byli seznámeni s výsledky generálního auditu, který provedli v roce 2010 inspektoři DG SANCO (Generální ředitelství Zdraví a ochrana spotřebitele) – speciálně z FVO (Food and Veterinary Office). S kladným hodnocením státního veterinárního dozoru můžeme být spokojeni.

Od počátku ledna do prosince 2010 proběhlo v ČR v rámci Generálního auditu sedm misí, které doplnily poznatky předchozích kontrolních misí. Mimo jiné se mise zaměřily na problematiku BSE, nákaz zvířat, monitoring reziduí cizorodých látek, chovů drůbeže, pohraniční veterinární kontroly a pohody zvířat, welfare.

Přestože předchozí mise, zejména ty v roce 2009, dopadly vždy dobře a náš dozor byl hodnocen jako funkční a spolehlivý, přesto byl zaznamenán pokrok. Například v lepším kontaktu ústředí (Státní veterinární správy ČR) s výkonnými složkami dozoru v krajích (krajské veterinární správy). Dále konstatoval Tom Fitzpatrick, který prezentoval výsledky auditu, že se ČR podařilo dosáhnout velmi dobré nákazové situace v chovech hospodářských zvířat, jde v podstatě o dlouhodobý trend. Jediná naše pohraniční veterinární stanice v Praze Ruzyni, kterou ČR má, splňuje příslušné standardy. A v neposlední řadě dosahujeme také dobrých výsledků v péči o pohodu zvířat (welfare). Toto kritérium je také důležité pro hodnocení chovů v rámci Cross Compliance, což má vliv na udělování dotací.

Je tedy možné, podle Milana Maleny, ústředního ředitele SVS ČR, říci, že konečné hodnocení státního veterinárního dozoru, který podrobně provedl nejvyšší kontrolní orgán EU, nás uspokojilo, nicméně to neznamená, že to je “konečná”. Dobré výsledky je třeba udržet. Je to také podmínkou pro naši důvěryhodnost i z hlediska dobrého uplatňování našich produktů i zvířat na intrakomunitárním trhu i na trhu třetích zemí.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: http://www.svscr.cz/.