Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Hrozba afrického moru prasat přetrvává

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 154 +420 227 010 219
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv
http://www.svscr.cz/   www.facebook.com/svscr   j.duben@svscr.cz   p.pejchal@svscr.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA

Hrozba afrického moru prasat přetrvává

Opravdu nelze brát na lehkou váhu riziko afrického moru prasat. V Lotyšsku je totiž hlášeno již 6 ohnisek v chovech domácích prasat, což jsou první ohniska této nákazy u domácích prasat v EU.

Další případy afrického moru prasat byly hlášeny u divočáků v Polsku a Lotyšsku, stále poblíž hranice s Běloruskem. Varování před možným zavlečením dále do Evropy je tedy na místě. Státní veterinární správa prostřednictvím krajských veterinárních správ již na počátku letošního roku informovala všechny chovatele prasat o riziku a o příznacích, jak tuto nákazu rozpoznat a o možných preventivních opatřeních proti šíření této nákazy. Viz další informace na stránkách www.svscr.cz.

V Evropě je aktuální celá řada dalších nákaz zvířat, kterých je naše republika prostá. Tak například z Francie, Maďarska a Polska je hlášen výskyt tuberkulózy u skotu, katarální horečka ovcí (bluetongue) z Řecka a Bulharska, v Rumunsku je opět problém s infekční anémií koní. A v blízkém Turecku se stále vyskytují ohniska slintavky a kulhavky, newcastleská choroba drůbeže, mor malých přežvýkavců (ovcí a koz), vzteklina a anthrax.

Státní veterinární správa usiluje o to, aby příznivá nákazová situace byla v ČR i nadále. Podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy, záleží především na informovanosti a spolupráci, komunikaci a na dodržování veterinárních a hygienických zásad, a to ať jde o chovatele, soukromé veterinární lékaře a v neposlední řadě i turisty do rizikových oblastí.

Naše republika zažívá díky účinnému veterinárnímu dozoru, ale i díky chovatelům a veterinářům, období klidu. Ovšem vzhledem k situaci v okolních zemích je třeba být na pozoru a sledovat zdravotní stav chovaných zvířat, bránit kontaktu s volně žijícími živočichy i vstupu cizích osob do chovu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.