Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Hygienické podmínky nás zajímají

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
E-mailová adresa: epodatelna@svscr.cz
Tel.: 227 010 142, 227 010 219
http://www.svscr.cz/

Tisková zpráva

Hygienické podmínky nás zajímají

Praha 20. března 2015 Státní veterinární správa odhalila během kontroly neregistrovanou provozovnu stravovacích služeb. Nejen že “Hospoda na Škvrňově” v Kutné Hoře není na seznamu registrovaných subjektů některého z dozorových orgánů, ale kontrola kromě jiného odhalila i naprosto nevyhovující hygienické podmínky. Tímto způsobem rozhodně podnikat nelze.

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj provedla ve čtvrtek 18. března ve výše zmíněném zařízení kontrolu úseku, kde se zpracovávají živočišné produkty. Kontrolovaná osoba nebyla například schopna doložit původ vajec. Navíc hygienické podmínky v této provozovně byly více než nevyhovující – plesnivý dřez, plíseň na stropě, plíseň všude v kuchyni, zašlá mastnota, zbytky pokrmů na podlaze, v oknech nebyly sítě proti hmyzu, atd. (viz přiložené fotografie).

Kontrola zároveň odhalila, že provozovna není, v rozporu s legislativou, zaregistrována u Krajské hygienické stanice (KHS). V této souvislosti byl krajskou veterinární správou podán podnět KHS k tomu, aby uzavřela provoz do té doby, než budou veškeré závady odstraněny.

Podle zákona lze za uvádění na trh potraviny neznámého původu uložit pokutu až 50 000 000,- Kč a za vykonávání činnosti bez registrace až 1 000 000,- Kč.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS
p.pejchal@svscr.cz
227 010 219 | 607 060 350