Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – I veterinární laboratoře vyšetřují alkohol

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 17. 9. 2012

I veterinární laboratoře vyšetřují alkohol

Ze smutné právě probíhající kauzy s metylalkoholem je jasně patrné, jak je nezbytné, aby republika disponovala dostatečným laboratorním zázemím pro vyšetřování toxických látek, ale pochopitelně i dalších nebezpečných agens, včetně infekčních mikroorganismů. A takovýmito laboratořemi jsou mimo jiné též státní veterinární ústavy.

Právě Státní veterinární ústavy v Olomouci a v Jihlavě byly požádány Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI), aby ve svých chemických laboratořích zajistily výpomoc při vyšetřování obsahu metylalkoholu v lihovinách odebíraných inspektory SZPI. Státní veterinární ústav Olomouc disponuje špičkovým vybavením, včetně několika plynových chromatografů, a provádění zkoušek na metylalkohol má akreditováno u Českého institutu pro akreditaci. Obdobně je tomu v Jihlavě. Vzhledem k naléhavé situaci zavedly státní veterinární ústavy systém pohotovostních služeb, takže, že vzorky odebrané inspektory SZPI jsou v ústavu přijímány a vyšetření je započato i během víkendu. Už tuto sobotu byly do Olomouce doručeny 4 vzorky. K dnešnímu dni ústav v Olomouci zajistil vyšetření 20 vzorků alkoholu, v Jihlavě necelých 30 vzorků.

Vyšetření probíhají podle akreditované metody a výsledky jsou předávány inspektorům Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Spolupráce dozorových orgánů může probíhat i takovýmto způsobem.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.