Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Jak je možné dovézt trofeje ze třetích zemí

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 13. 7. 2011

Jak je možné dovézt trofeje ze třetích zemí

Před časem jsme informovali o podmínkách dovozu vedlejších živočišných produktů (VŽP) z tzv. třetích zemí do EU. Informovali jsme, že od 4. 3. 2011 nabyla účinnosti nová nařízení EP a Rady (ES) č. 1069/2009 a Komise (EU) č. 142/2011, která mění podmínky dovozu VŽP (a tudíž i loveckých trofejí) ze třetích zemí do EU.

Článek 30 nařízení Komise (EU) č. 142/2011 stanovuje, že “seznam zařízení a podniků ve třetích zemích se vloží do systému TRACES v souladu s technickými specifikacemi, které Komise zveřejňuje na svých internetových stránkách”. V praxi to znamená, že podobně jako produkty určené pro lidskou spotřebu mohou být i vedlejší živočišné produkty dovážené pouze ze schválených závodů. Do konce dubna 2011 platilo přechodné období, během kterého byly pohraničními veterinárními stanicemi přijímány i zásilky ze zařízení a podniků nenahlášených a tudíž neuvedených v systému TRACES. Od 1. 5. 2011 je však možné ze třetích zemí do EU dovážet VŽP (a tudíž i lovecké trofeje) pouze ze schválených a nahlášených závodů.

Státní veterinární správa ČR chce proto upozornit na možná úskalí při dovozu komodit z některých třetích zemí. Poměrně často jsou dováženy např. lovecké trofeje z Jižní Afriky. Jižní Afrika nahlásila celou řadu schválených taxidermických zařízení, takže mají lovci na výběr. Další zemí, kam míří zájemci o exotickou trofej, je například Rusko, které doposud nahlásilo Evropské komisi pouze jedno schválené zařízení.

Aktuální seznam schválených zařízení lze nalézt na webových stránkách Státní veterinární správy ČR – www.svscr.cz. Proto upozorňujeme zájemce, aby se informovali o podmínkách dovozu předem, aby pak neměli problémy při cestě zpět, do EU, tedy i do naší republiky a neriskovali tak, že jim zásilka bude pohraniční veterinární stanicí odmítnuta.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.