Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Jak více prospívat zvířatům, to bylo programem jednání s Nadací na ochranu zvířat

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 154 +420 227 010 219
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv
http://www.svscr.cz/   www.facebook.com/svscr   j.duben@svscr.cz   p.pejchal@svscr.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA 9. 12. 2014

Jak více prospívat zvířatům, to bylo programem jednání s Nadací na ochranu zvířat

Dne 8. prosince navštívily Státní veterinární správu Marcela Lund, prezidentka Nadace na ochranu zvířat, a ředitelka Nadace Eva Hodek.

Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy, uvedl, že na základě velmi dobrých zkušeností, kdy se společně s Nadací podařilo místně příslušným veterinárním správám v krajích a v Praze vyřešit řadu případů týrání zvířat, lze deklarovat úmysl v této spolupráci pokračovat.

Smyslem jednání bylo najít další možnosti pro ještě účinnější spolupráci a zdokonalit komunikaci a vzájemné informování se. Proto o tomto setkání Státní veterinární správa informuje všechny místně příslušné krajské veterinární správy s tím, aby si v případě podání podnětů od Nadace uvědomovaly, že na základě dosavadních výsledků spolupráce lze konstatovat, že jde o organizaci důvěryhodnou, jež pracuje na základě odborných znalostí i znalostí veterinárních předpisů. Je třeba zdůraznit, že Nadace má možnosti i zkušenosti s nalézáním náhradní péče pro týraná zvířata.

Nadace na ochranu zvířat je také připomínkovým místem, které má možnost se vyjadřovat k návrhům veterinární legislativy.

Podobně lze zmínit též dobrou spolupráci s některými dalšími nevládními organizacemi věnujícími se ochraně zvířat, např. Ligu na ochranu zvířat, apod.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.