Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Jen zdravotně nezávadné suroviny!

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv


TISKOVÁ ZPRÁVA 5. 6. 2012

Jen zdravotně nezávadné suroviny!

Není to překlep, ano jde o suroviny. Jen ze zdravotně nezávadných surovin mohou být zdravotně nezávadné potraviny! Za zdravotní nezávadnost potravin vždy zodpovídá výrobce, vyplývá to z logiky věci i z veterinární legislativy. Ovšem nelze zapomenout na prodejce. Na něm pak je, aby výrobky skladoval a nabízel za výrobcem uvedených podmínek.

Na výrobu i na podmínky prodeje dozírají orgány státního veterinárního dozoru. O tom se může veřejnost prakticky pravidelně přesvědčovat z informací Státní veterinární správy i na jejích stránkách www.svscr.cz.

Zákazník by si měl při výběru výrobků vždy umět odpovědět, zda dává přednost levnějšímu výrobku nebo dražšímu, a co tedy může očekávat. Nikdy by ale neměl zapomínat, že jak ty dražší, tak ty levnější vždy musejí splnit podmínky zdravotní nezávadnosti, vždy mají být správně označeny, vždy musí být na balených výrobcích uvedeno složení i podmínky skladování, popřípadě takovéto informace musí umět zodpovědět prodejce.

A nyní ještě ke zmíněným surovinám. Do výrobků – potravin živočišného původu – patří samozřejmě živočišná bílkovina, tj. maso, ale i například kůže nebo tuk. Nejde o nic špatného. Jen záleží na zpracovateli, jak surovinu dokáže zpracovat a výsledný výrobek ochutit. To se v podstatě týká i tzv. strojně odděleného masa, které se po rozbourání jatečných těl mechanicky oddělí od kostí. V žádném případě, v takovéto surovině využívané například při výrobě uzenin, nejsou pařáty nebo peří! Pakliže se s takovouto surovinou nakládá tak, jak se má, tzn. musí být skladována za stanovených teplot a jen tak ji lze distribuovat, nehrozí riziko.

I toto kontrolují veterinární inspektoři místně příslušných krajských veterinárních správ, letos tak byly vráceny zahraničním výrobcům dvě zásilky strojně odděleného masa, v obou případech šlo o 20 tun (do Německa a Polska).

Lze tedy uvést, že ty výrobky, které pocházejí ze zařízení, která jsou schválená nebo registrovaná Státní veterinární správou, popřípadě mají označení oválu se značkou země a identifikačním číslem výrobce a splňují další požadavky na označení vyplývající z legislativy, zdraví lidí neohrozí. Ovšem při podezření z něčeho nekalého, je vždy na místě upozornit krajskou veterinární správu (nebo Městskou veterinární správu v Praze) a ty vše speciálně prověří.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.