Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – K případům brucelózy v Bulharsku

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
E-mailová adresa: epodatelna@svscr.cz
Tel.: 227 010 142, 227 010 219
http://www.svscr.cz/

Tisková zpráva

K případům brucelózy v Bulharsku

Praha 31. srpna 2015 – V souvislosti aktuálními informacemi o výskytu brucelózy ovcí a koz v Bulharsku upozorňuje Státní veterinární správa (SVS) tuzemské chovatele a obchodníky se zvířaty, aby tuto skutečnost nepodceňovali. Česká republika je této nákazy prostá a choroba se zde nikdy nevyskytovala. Podle oficiálních informací se do ČR letos žádná ovce ani koza z Bulharska dosud nedovezla. Při případném dovozu zvířat z Bulharska je třeba mít se na pozoru, dovážet zvířata pouze legální cestou a důsledně trvat na tom, aby měla potvrzené negativní sérologické vyšetření na brucelózu.

Brucelóza u ovcí a koz je vleklé onemocnění způsobené bakterií Brucella melitensis, projevující se zejména potraty, respektive záněty varlat a nadvarlat a záněty dalších částí pohlavních orgánů. Nakazit se mohou i jiné druhy zvířat, například skot, pes, velbloud, ale také člověk, přičemž u člověka uvedený subtyp způsobuje nejtěžší průběh onemocnění spojený s těžkými horečkami, zimnicí, celkovou únavou, svalovou slabostí, nechutenstvím, postižením kloubů, ojediněle pak může být příčinou vzniku endokarditidy, která může končit fatálně. Člověk se může nakazit přímým kontaktem s kontaminovaným materiálem, nebo nemocnými zvířaty. Další cestou infekce je tepelně neošetřené (nepasterované) mléko a výrobky z takového mléka. Komerční vakcína proti brucelóze u lidí neexistuje a léčba spočívá v podávání antibiotik. Vzhledem k tomu, že Bulharsko je vyhledávanou turistickou destinací, je na místě občany na toto možné riziko upozornit, i když ohniska uvedené nákazy jsou pouze na 3 hospodářstvích ve vnitrozemí a ne v přímořské oblasti.

Brucelóza ovcí a koz se vyskytuje především ve Středomoří a na Blízkém a Středním Východě. Původce se u infikovaných koz, ovcí a velbloudů dlouhou dobu vylučuje do mléka, které je poté významným zdrojem infekce. Velké množství bakterií je vylučováno při potratu nebo předčasném porodu. V případě zjištění výskytu brucelózy na hospodářství se postupuje radikální metodou a všechna vnímavá zvířata musí být utracena a zlikvidována.

V České republice nebylo toto onemocnění nikdy zaznamenáno. Při vstupu do Evropské unie bylo celé území ČR Evropskou komisí prohlášeno za oficiálně prosté brucelózy skotu způsobené Brucella abortus a taky brucelózy ovcí a koz způsobené Brucella melitensis. Pro udržení tohoto statusu je nutné dle platné legislativy EU a požadavků OIE (Mezinárodní organizace pro zdraví zvířat) provádět monitoring uvedených nákaz. V loňském roce bylo v rámci tohoto monitoringu v České republice vyšetřeno na brucelózu více než 23,5 tisíce ovcí a koz a více než 96 tisíc kusů skotu. Všechny odebrané vzorky byly negativní.

Status země prosté uvedené nákazy má většina členských zemí EU. Naposledy se uvedená nákaza objevila u domácích ovcí a koz v roce 2010 v Chorvatsku a v roce 2012 ve Francii u kamzíka horského. Oba státy již nákazu dle hlášení OIE zdolaly.

Na rozdíl od ČR Bulharsko status země prosté nákazy nemá. Ovce a kozy dovezené legální cestou z tohoto státu do naší země musí být před odesláním sérologicky vyšetřeny s negativním výsledkem, což musí být úředně potvrzeno ve veterinárním certifikátu (TRACES). Nákaza byla v Bulharsku laboratorně potvrzena 28. července 2015. Poslední předchozí případ této nákazy v zemi byl v roce 2009. Podrobnosti k ohniskům lze nalézt na stránkách OIE: :

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=18451.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS
p.pejchal@svscr.cz
227 010 219 | 607 060 350
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
www.svscr.cz