Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Kde se vzaly tasemnice?

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 24. 4. 2013

Kde se vzaly tasemnice?

Státní veterinární správa nebere na lehkou váhu výskyt tasemnic u lidí v Moravskoslezském kraji. A to přesto, že se lidé nakazili zřejmě v rozporu se všemi veterinárními a hygienickými varováními. Když už si někdo chce pochutnat na tatarském bifteku, musí být takové maso speciálně upraveno, buď musí být škrábáno, aby se potenciálně přítomný cysticerkus (boubel) narušil, anebo musí být maso několik dní přemraženo.

Výskyt tasemnic u lidí je opravdu sporadický. Porovnáme-li situaci před dvaceti lety, tj. v roce 1993, kdy bylo zaznamenáno celkem 93 případů, tak v roce 2012 bylo zaznamenáno pouze 6 případů. I u skotu se setkáváme při veterinárních prohlídkách na jatkách s uhřivostí, tj. výskytem boubelů, čím dál méně. V roce 2012 byly potvrzeny cysticerky v ani ne 60 případech z 1 353 685 kusů poraženého skotu.

V souvislosti s diagnostikovanými případy výskytu tasemnic u lidí v Moravskoslezském kraji nařídil Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy, prověřit chovy, které dodávají maso do řetězce, který napadení uvedli jako možný zdroj. Jde o 17 chovů v 6 krajích. Zde veterinární inspektoři organizují odběr krve chovaného skotu, která bude vyšetřena do konce dubna ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně, aby byl tento zdroj vyloučen, popřípadě potvrzen. Jde o mimořádnou kontrolní akci, která je koordinována se soukromými veterinárními lékaři.

Je třeba ale také uvést, že dalším možným zdrojem jsou domácí porážky skotu, a zde je nutné připomenout, že maso z těchto porážek není povinné veterinárně vyšetřit, neboť jde o domácí porážku pro účely využití masa v domácnosti chovatele. Takovýto chovatel může o vyšetření požádat, ale také nemusí. Takovéto maso nelze uvádět do oběhu! Je určeno výlučně pro využití v domácnosti chovatele.

Způsob vyšetřování na jatkách je sice účinný, ale není stoprocentní, nicméně je jediný dosud možný a je doporučen evropskou legislativou a je používána pro monitoring výskytu cysticerkózy skotu ve všech zemích EU (nařízení EC 854/2004). Proto je potřeba s možným rizikem počítat, a když už syrové maso požívat, tak jedině škrábané nebo několik dní přemražené.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.