Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Kdo se dobře ptá, ten se rychle dozví

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 9. 10. 2012

Kdo se dobře ptá, ten se rychle dozví

Ten, kdo si občas otevírá stránky Státní veterinární správy www.svscr.cz, ví, že se zde může dozvědět celou řadu věcí. Například jaké jsou podmínky pro cestování se zvířaty, podmínky dovozu, zjistí aktuální nákazovou situaci, platné předpisy, dozví se o ozdravovacích programech, může zde nalézt zajímavé publikace o kontaminaci potravních řetězců, jak jsme na tom s pohodou zvířat, atd., atd.

Také zde návštěvník těchto stránek nalezne adresář, ze kterého je patrná struktura a organizace státního veterinárního dozoru. Prostřednictvím zde uvedených adres se může obrátit s podněty či dotazy. A zde POZOR! Podněty a dotazy adresované přes tzv. e-podatelnu běží úřední cestou a ten, kdo se ptá, aby informaci dostal co nejrychleji, tj. účinně a nikoli úřední cestou, tedy poměrně složitou cestu “spisové služby”.

Kdo však potřebuje informaci rychleji, může se jí domoci následujícím způsobem:

Na stránce kontakty si najde formulář (http://www.svscr.cz/index.php?art=5684), s jehož pomocí dotaz (nebo podnět) nasměruje přímo těm odborníkům, kteří v nejkratším možném čase tazateli odpoví. Pouze je potřeba ve formuláři vybrat oblast, které se dotaz (či podnět) týká: obchodu či dovozu z EU, mimo EU, problematiky hygieny nebo pohody zvířat, apod., a také příslušnou organizační jednotku, které chce dotaz směřovat (Ústřední nebo konkrétní veterinární správa).

K tomuto kroku jsme přistoupili na základě posledních zkušeností, kdy po zavedení systému spisové služby řada dotazů “putuje” v systému déle. Věříme, že tento rychlejší způsob získávání informací veřejnost přivítá.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.