Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Když netopýr zabloudí

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 24. 5. 2012

Když netopýr zabloudí

V teplých dnech, kdy se více větrá, může otevřeným oknem večer do místnosti zalétnout při lovu hmyzu jeden z 26 druhů v ČR se vyskytujících netopýrů. Co si v takovém případě počít? Jelikož jsme na takovéto otázky již několikrát odpovídali, proto tato zpráva.

Malý tajuplný savec s blanitými křídly nejprve zmateně poletuje, popřípadě se zavěsí někde na záclonu. Co si počít? Hlavně nedělat žádné ukvapené pohyby, nepodlehnout panice, pomalu a klidně otevřít okna, zhasnout a buď se vzdálit, nebo usednout do kouta a počkat. Zvíře se zpravidla brzy zorientuje a samo vylétne ven. Pokud se zavěsí na záclonu a více než asi půl hodiny se nehýbe, je možné netopýra sebrat koženou rukavicí nebo kusem pevné látky a přesunout do papírové krabice. Tu pak umístit na vyvýšené místo, odkud může odletět. Pozor ale, aby se k němu nedostala domácí zvířata, zejména kočky. Do krabice je dobré dát kus zmuchlané látky, aby sahala přes okraj, a netopýr se po ní mohl vyšplhat a odletět.

Pokud někdo nalezne netopýra ve dne, také je dobré ho ukrýt do zavřené papírové krabice, do které je vhodné vložit kus zmuchlané látky, aby se měl kde schovat a nabídnout mu vodu v ploché misce. Krabici přiklopit, ovšem do víka je nutné proříznout dýchací otvory. Večer se pak krabice, už otevřená, položí na vyvýšené místo, aby netopýr mohl odletět.

Je-li netopýr poraněný, pak je na místě kontaktovat odborníky z některé ze záchranných stanic, popřípadě kontaktovat dispečink zachranazvirat@csop.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: http://www.svscr.cz/.