Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Když už hovězí kůži, tak raději z českého zvířete

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 154 +420 227 010 219
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv
http://www.svscr.cz/   www.facebook.com/svscr   j.duben@svscr.cz   p.pejchal@svscr.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA 13. 8. 2014

Když už hovězí kůži, tak raději z českého zvířete

Přivézt si zvířecí kůži jako suvenýr z cest někoho láká, avšak obliba takovýchto upomínek v současné době není velká. Nicméně, setkáváme s dotazy, například zda je možné dovézt hovězí kůži a za jakých podmínek. Dovoz kůží kopytníků ze třetích zemí podléhá určitým pravidlům, jelikož i v tomto případě hrozí zavlečení některých nebezpečných nákaz, například sněti slezinné, která je nebezpečná i člověku.

Dovoz čerstvých, chlazených nebo ošetřených kůží kopytníků ze třetích zemí do EU harmonizuje nařízení EP a Rady (ES) č. 1069/2009 a nařízení Komise (EU) č. 142/2011, které určují pravidla dovozu těchto vedlejších živočišných produktů.

V souladu s těmito nařízeními (bod 2, oddíl 4, kap. II, příloha XIV, nařízení 142/2011) je možné do EU bez omezení dovážet pouze takto ošetřené kůže kopytníků (přičemž zásilka by měla obsahovat doklad o provedeném ošetření):

kůže, které prošly úplným postupem činění;

kůže vyčiněné chromem bez další úpravy (“wet blue”);

mořené surové kůže a vápněné kůže (ošetřené vápnem a naložené do láku o hodnotě pH 12-13 po dobu nejméně 8 hodin).

Pokud se tedy jedná o kůži určenou k dekoraci, na podlahu apod., například hovězí, koňskou či ovčí apod., která prošla úplným postupem činění, tedy vyčiněnou a dále zpracovanou, v případě dovozu ze třetích zemí do EU veterinární kontrole nepodléhá.

Určitě je ale jednodušší si pořídit kůži z českého zvířete.

(pozor ale…není dovolen dovoz kůží ani suvenýrů z chráněných zvířat (CITES), ani kůží psích a kočičích – jsou zabaveny a následuje pokuta)

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.