Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Ke kauze masokostní moučky

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 13. 9. 2013

Ke kauze masokostní moučky

V reakci na zprávu polských médií o krmení zakázanou masokostní moučkou Státní veterinární správa neprodleně požádala polského hlavního veterinárního lékaře Janusze Zwiazeka o bližší informace a ubezpečení, že se na území České republiky nedostaly žádné výrobky živočišného původu ze zvířat krmených nepovolenou masokostní moučkou.

V odpovědi mimo jiné Janusz Zwiazek uvádí, že “Strašení konzumentů, že potraviny pocházejí ze zvířat krmených masokostními moučkami, není na místě, protože pokud veterinární inspekce zjistí v krmivu masokostní moučku, tak stádo zvířat je pozastaveno a posléze končí na jatkách a získané maso a vedlejší živočišné produkty končí v asanačním podniku.”

Dále uvádí, že v srpnu proběhla v Polsku mise z EU, jejíž šéf Ladislav Miko ocenil postupy v potírání nelegálního používání masokostních mouček (zemědělci, kteří poruší zákaz, musí počítat se sankcemi, mj. až do 1 miliónu zlotých).

Janusz Zwiazek šéfovi SVS Milanu Malenovi sděluje, že: “Akce a kroky podnikané polskou veterinární inspekcí a rostoucí povědomí a znalosti polských farmářů jistě v brzké době vyústí v úplné vymizení takovýchto a podobných negativních případů. A dodává: “Rád bych Vás ujistil, že výše popsané kroky (kompetentních polských orgánů) zcela zabránily možnosti zaslání výrobků živočišného původu, jež by mohly pocházet ze zvířat nezákonně krmených zpracovanými živočišnými bílkovinami, do České republiky”.

Pro české spotřebitele tato kauza neznamená ohrožení zdraví ani zvířat, ani lidí, nicméně při případných dovozech masokostních mouček, které je možné používat při krmení nepotravinových zvířat (koček, psů, kožešinových zvířat) může Státní veterinární správa požadovat garance, že moučky byly vyrobeny v souladu s platnou veterinární legislativou.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.