Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Klíšťová encefalitida – převařit mléko, nebo očkovat?

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 154 +420 227 010 219
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv
http://www.svscr.cz/   www.facebook.com/svscr   j.duben@svscr.cz   p.pejchal@svscr.cz

Praha, 10. října 2014

Klíšťová encefalitida – převařit mléko, nebo očkovat?

Tisková zpráva – Tímto onemocněním se lze nakazit i “nepřímou cestou”. Několik takových případů zaznamenali krajští hygienici v Libereckém kraji u konzumentů tepelně neošetřeného mléka. Protože se jedná o produkt živočišné výroby, rozhodla se SVS zahájit mimořádnou kontrolní akci s cílem zjistit míru rizika nákazy při konzumaci nepřevařeného mléka a z něj připravovaných mléčných výrobků. Výsledek? Reálné riziko nelze podcenit…

V červnu letošního roku šetřili epidemiologové v Libereckém kraji případ onemocnění klíšťovou encefalitidou, kdy si nemocná osoba nebyla vědoma přisátí klíštěte. V rámci epidemiologického šetření se zjistilo, že tato osoba konzumovala tepelně neošetřené kozí mléko. Následné šetření odhalilo další dvě onemocnění s epidemiologickou souvislostí mezi 18 konzumenty mléka ze stejného zdroje.

Státní veterinární správa zajistila během léta cílené vyšetřování mléka v regionech se zvýšeným výskytem klíšťové encefalitidy u lidí. Vyšetřování mléka od krav, ovcí a koz bylo doplněno vyšetřováním krve ovcí a koz, které mělo na základě protilátek v krvi ukázat, zda se zvířata s virem klíšťové encefalitidy již setkala, i když se samotný virus v mléku nemusí zjistit.

V rámci samotného vyšetřování bylo odebráno 238 vzorků mléka z 215 hospodářství. Pouze v jednom případě byla prokázána přítomnost viru a to v kozím mléce v Libereckém kraji. Z celkového počtu 613 vzorků krve z 59 hospodářství byly protilátky zjištěny u 45 zvířat na 14 hospodářstvích v rámci celé republiky, což představuje 23% vyšetřených hospodářství. Z toho plyne, že téměř čtvrtina vyšetřovaných chovů se pohybuje, či pohybovala, v oblasti přírodního ohniska klíšťové encefalitidy.

Konzumace tepelně ošetřeného mléka a výrobků z něj spolehlivě zabrání alimentárnímu přenosu nákazy. Ačkoliv v podmínkách České republiky představuje tento přenos nákazy pouze cca 1% případů, nelze riziko podceňovat. Prevencí onemocnění klíšťovou encefalitidou je pak očkování neživou vakcínou.

Klíšťová encefalitida je onemocnění způsobné virem klíšťové encefalitidy, k přenosu dochází sáním krve infikovaným klíštětem nebo pitím tepelně neošetřeného mléka infikovaných zvířat. Onemocnění probíhá pod různým klinickým obrazem: od bezpříznakové infekce, přes lehkou formu až po život ohrožující onemocnění, při kterém dochází k selhání důležitých center v prodloužené míše. Klíšťová encefalitida je typickou nákazou s přírodní ohniskovostí, kdy v určité lokalitě existuje původce-virus, přenašeč-klíště a rezervoárové zvíře.

V České republice registrujeme k 3. 10. 2014 celkem 289 případů klíšťové encefalitidy ( 2,75/100 000 obyvatel). Nejvíce nemocných jak absolutně, tak relativně eviduje Jihočeský kraj (40 případů; 4,19/100 000 obyvatel).

Mgr. Petr Pejchal
Tiskové oddělení ÚVS SVS
p.pejchal@svscr.cz tel: 227 010 219