Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Klobásky s nedeklarovaným drůbežím masem a více tukem

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 15. 3. 2012

Klobásky s nedeklarovaným drůbežím masem a více tukem

Tzv. strojově oddělené drůbeží maso není zdravotně závadné, ale je to levnější surovina než maso získané rozbouráním jatečného těla. Je-li na etiketě výrobku správně uveden obsah, je samozřejmě všechno v pořádku. Ale zjistí-li se drůbeží maso tam, kde je uvedeno pouze vepřové, tak to je samozřejmě špatně.

Je-li výrobek prezentován jako z masa vepřového či hovězího, popřípadě jiných povolených složek, a drůbeží maso není uvedeno ve složení, tak nesmí být ve výrobku obsaženo.

Avšak inspektoři Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj v uplynulých dnech při kontrole složení výrobků prokázali u Frankfurtské klobásky PIKOK přítomnost nedeklarované drůbeží bílkoviny s úlomky kostí, u Slezské klobásy PIKOK zase zjistili o 5 % více tuku, než byla maximální uvedená hodnota (28, 65 % proti deklarovaným 23 %) a zhruba o 10 gramů masa méně na 100 gramů výrobku. Vyšetření bylo provedeno ve Státním veterinárním ústavu v Praze. Obě uzeniny od polského výrobce.

Proto krajská veterinární správa zahájila správní řízení s distribučním centrem CZ 8981.

Zjištěné nedostatky sice nesouvisejí se zdravotní nezávadností, avšak týkají se klamavého značení na etiketě. Tyto údaje zákazník oprávněně vnímá jako jakostní ukazatele.

Ze zjištění inspektorů Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj vyplývá, že jelikož byly zmíněné výrobky již zkonzumovány (1 485 kusů a 432 kusů), musí dovozce navíc počítat se zvýšenou následnou kontrolou dalších šarží těchto výrobků!

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.