Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Koňské maso i v kuličkách?

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 22. 2. 2013

Koňské maso i v kuličkách?

Kromě systémem RASFF zmíněných lasagních Bolognese odebrali veterinární inspektoři vzorky celé řady výrobků, ve kterých by se mohlo koňské maso vyskytnout. A bylo to prozíravé.

Ve Státním veterinárním ústavu v Olomouci prokázali orientační (screeningovou) metodou přítomnost koňské DNA ve vzorku dovezených masových kuliček z hovězího a vepřového masa a ve vzorku dovezených mletých hovězích burgrů. Pozitivní vzorky byly ihned odeslány na potvrzovací (konfirmační) analýzu do Státního veterinárního ústavu v Praze. Výsledky budou v pondělí. Do doby obdržení konečného výsledku jsou tyto potraviny pod veterinární kontrolou a nesmí být uváděny do oběhu (760 kg kuliček a 360 kg předsmažených burgrů).

Toto zjištění dalších dvou problematických výrobků Státní veterinární správa v případě definitivního pozitivního výsledku přítomnosti koňského masa, zašle pro vložení do systému rychlého varování RASFFF, aby bylo k dispozici ostatním členským zemím EU.

Kromě těchto dvou zjištění byla také potvrzena přítomnost koňské DNA v lasagních Bolognese od Lucemburského výrobce, jak již naše laboratoře prokázaly ve vzorcích odebraných Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.