Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Koňské maso? Nemáme. Zatím.

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv


TISKOVÁ ZPRÁVA 15. 3. 2013

Koňské maso? Nemáme. Zatím.

Na základě pokynů Komise máme v ČR vyšetřit minimálně 100 vzorků výrobků na přítomnost koňské DNA a nejméně 5 vzorků koňského masa na stanovení léku fenylbutazonu, který je zakázán používat u potravinových zvířat.

Odběrem vzorků a jejich vyšetřováním byla logicky pověřena Státní veterinární správa, která již před zahájením této koordinované akce na základě doporučení Evropské komise vyšetřila celkem 64 vzorků a odhalila 3 druhy výrobků s pozitivním výsledkem na obsah koňské DNA (lasagne, hovězí burgery, masové kuličky) v 5 rozdílných šaržích.

V rámci celoevropské koordinované akce, která probíhá od prvního března, jsme již odebrali 94 vzorků. Doposud byl zjištěn jeden pozitivní vzorek (Lasagne Bolognese z Lucemburska). Na fenylbutazon bylo odebráno již 8 vzorků a zatím nemáme žádné pozitivní zjištění.

Na náklady na tato vyšetření, o kterých rozhodla Komise, také EU přispívá a to ze 75 %. Bude-li v některém z výrobků zjištěna nedeklarovaná přítomnost koňského masa, byl by to další kamének do mozaiky, kterou sestavují vyšetřující orgány, zejména Europol, které se snaží najít, kde docházelo k falšování.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.