Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Kontrola asijského řetězce rychlého občerstvení nepotěšila

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
E-mailová adresa: epodatelna@svscr.cz
Tel.: 227 010 142, 227 010 219
http://www.svscr.cz/

Tisková zpráva

V Praze dne 20. 4. 2016

Kontrola asijského řetězce rychlého občerstvení nepotěšila

Úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy (SVS) v průběhu března a dubna opakovaně kontrolovali řetězec rychlého občerstvení “LI-WU original restaurant”, nabízející asijskou kuchyni. Během kontrol provedených v restauraci v Českých Budějovicích a ve výrobně v Praze bylo zjištěno několik závažných porušení veterinární legislativy, mj. skladování masa s prošlým datem použitelnosti a nedostatky ve značení masa a výrobků z něj. Provozovna v pražské tržnici SAPA, která zásobuje masovými polotovary kromě budějovické pobočky i další tři restaurace, není navíc schválená ani registrovaná u SVS. Byla proto nařízena likvidace celkem více než 400 kg masa a masných polotovarů. Ve správním řízení budou uděleny oběma provozům pokuty.

Případ odstartoval 8. března tohoto roku kontrolou restaurace v českobudějovickém nákupním centru IGY. Úřední veterinární lékaři zde zkontrolovali větší množství zmražených živočišných produktů, zejména masné polotovary z kuřecího masa. Dalším šetřením se zjistilo, že maso dodávané z pražské centrály v chlazeném stavu bylo v provozovně zmrazováno a dle potřeby poté postupně používáno k přípravě pokrmů v restauraci. Část skladovaného masa měla prošlé datum použitelnosti. Byla proto nařízena likvidace 37 kg masa. Dodací listy k uvedenému masu byly navíc pouze ve vietnamštině. Nedostatečné bylo také značení masa, kde chyběl údaj o tom, kdy bylo maso zmrazeno.

Při další kontrole provedené 8. dubna bylo zjištěno jisté zlepšení ve značení zmrazených potravin. V dokladech předložených ke kontrole sice již byly údaje o dodavateli a odběrateli v češtině, seznam zboží však stále pouze ve vietnamštině, což není dostačující. Navíc se ukázalo, že pražská výrobna, která restauraci masnými produkty zásobuje, není schválená ani registrovaná u SVS. Veterinární lékaři proto pozastavili uvádění na trh dalších 177,5 kg masa a masných produktů dodaných z uvedené provozovny. Maso bylo následně předáno k neškodné likvidaci do asanačního podniku. O pokutě pro restauraci rozhodne správní řízení.

Kontrole následně neušla ani výrobna v tržnici SAPA. Na místě zde bylo zajištěno 200 kg rozpracovaných polotovarů. Také v tomto případě nařídila SVS provozovateli živočišné produkty neškodně zlikvidovat. Za porušení veterinárního zákona (provozování činnosti bez předchozího schválení) mu bude udělena pokuta.

Mgr. Petr Pejchal
tiskový mluvčí SVS
E: mluvci@svscr.cz  
T: +420 227 010 219
M: +420 607 060 350
www.svscr.cz