Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Kontroly i osvěta, oboje je účinné i u medu

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 14. 9. 2012

Kontroly i osvěta, oboje je účinné i u medu

Státní veterinární správa prověřuje potraviny živočišného původu, a sem patří i kontroly medu. Většina medů v tržní síti je opravdu v pořádku, tedy v souladu s platnou legislativou, a v tom je možná háček, mohla a měla by doznat změn.V jednom zemědělském zpravodaji bylo možné se dočíst, že včelaři “tlačí zejména na veterináře, aby dál nešířili dobré zprávy, že … v případě medu je prakticky vše v pořádku…”, s tím, že jsou názory jiných opačné.

Právě v Státní veterinární správa v loňském roce v květnu navrhla na jednání mezirezortní komise na Ministerstvu zemědělství na národní úrovni upravit legislativu, která by akceptovala nové poznatky, na jejichž základě by bylo možné usoudit na možné falšování. Zatím však bezvýsledně.

Veterinární legislativa, která v EU totiž platí (příslušná směrnice pochází z roku 2000), by mohla doznat určitých změn, neboť zejména pokud jde o možné falšování medu, jsou k dispozici nové laboratorní metody (stanovení enzymů apod.). Mimo jiné SVS souhlasí i s dokonalejším značením, zejména s uváděním procentického složení u směsových medů, popřípadě i s novými schválenými metodami vyšetřování, záleží na přijetí novely příslušné směrnice na úrovni EU, popřípadě na národní úrovni.

Postihovat případné provinilce je možné pouze na základě zákonných norem, nikoli na základě výsledků laboratorních vyšetření, které však nemají právní sílu. SVS spolupracuje i ostatními dozorovými orgány, zejména se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, tj. vzájemně se informujeme o výsledcích vyšetření, popřípadě došetřuje podněty na základě jejích kontrol v tržní síti.

Každý rok je provedeno okolo 250 kontrol v rámci veterinárního dozoru a k tomu je třeba přičíst několik desítek podnětů. Letos bylo zatím provedeno necelých 120 kontrol a ve 2 případech bylo zahájeno správní řízení kvůli podezření na falšování medu.

Zákazníkům lze připomenout, že výrobek, který je označen jako med, musí být produktem včel. Pokud jde o jakékoli jiné zavádějící označení, jde zpravidla o potravinu, která má se včelami pramálo společného. V obchodech je možné se také vidět tzv. “pekařský med”, který nesplňuje požadavky pro přímou konzumaci a je určen pouze pro tepelné zpracování.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.