Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Kontroly restaurací v Pardubickém kraji

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
E-mailová adresa: epodatelna@svscr.cz
Tel.: 227 010 142, 227 010 219
http://www.svscr.cz/

Tisková zpráva

Kontroly restaurací v Pardubickém kraji

Praha 30. dubna 2015 – Inspektoři Státní veterinární správy se při kontrolách v provozovnách stravovacích služeb setkávají stále častěji s nevyhovujícími hygienickými podmínkami. Kontrola pak často odhalí i nedostatky týkající se zacházení s potravinami živočišného původu. Podobně tomu bylo i v případě Restaurace u Kosteleckých v Pardubicích – Černé za Bory.

Provozovny stravovacích služeb, resp. prostory, kde se zachází s potravinami živočišného původu, spadají od ledna letošního roku do kompetence Státní veterinární správy. Nedostatky byly zjištěny při kontrole výše zmíněné restaurace v Pardubickém kraji. Veterinární inspektoři mj. zjistili, že provozovatel neprovádí dostatečné čištění prostor a předmětů. Obklady stěn provozovny jsou poškozené, na stěnách i pod stoly jsou pavučiny a plíseň. Na místě byl rovněž zaznamenán výskyt živých mravenců.

V době kontroly bylo v provozovně skladováno drůbeží a jiné maso a vejce. Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba nepředložila doklad o původu vajec, pozastavili inspektoři krajské veterinární správy zpracování a uvádění do oběhu vajec (celkem 360 ks) uložených na platech ve skladu a v lednici do doby předložení dokladu o původu zboží.

V této souvislosti dále zakázali manipulaci s nezpracovaným masem a vejci do doby, než bude provedena řádná sanitace a desinfekce prostor, zařízení a předmětů.

Podle zákona o potravinách lze provozovateli uložit pokutu až do výše 50 000 000,- Kč.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS
p.pejchal@svscr.cz
227 010 219 | 607 060 350
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
www.svscr.cz

Komora veterinárních lékařů České republiky