Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Kontroly restaurací v Praze

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
E-mailová adresa: epodatelna@svscr.cz
Tel.: 227 010 142, 227 010 219
http://www.svscr.cz/

Tisková zpráva

Kontroly restaurací v Praze

Praha 6. května 2015 – Od ledna letošního roku kontrolují inspektoři Státní veterinární správy provozovny stravovacích služeb. Například v Praze během měsíce dubna provedli inspektoři Městské veterinární správy v Praze celkem 51 kontrol, přičemž na úseku, který spadá do působnosti veterinárního dozoru, byly zjištěny závažné nedostatky v 17 stravovacích zařízeních.

Obecně lze říci, že v “zázemí” stravovacích zařízení panuje nejen rozdílná úroveň osobní a provozní hygieny, ale existují i velké rozdíly v dodržování požadavků na skladování a sledovatelnost potravin apod. Nejlepší podmínky se zpravidla vyskytují v restauracích nejvyšší kategorie, zatímco ve stravovacích zařízeních nižších cenových skupin jsou podmínky často zcela nevyhovující.

Z pohledu veterinárního dozoru se nejčastěji jedná o potraviny vykazující nežádoucí smyslové odchylky, potravin neznámého původu (neoznačené, bez průvodních dokladů), ale i nedodržování teplotního řetězce atd. Ve všech těchto případech následuje správní řízení ve věci uložení sankce.

V dubnu letošního roku bylo v Praze celkově pozastaveno a neškodně odstraněno 280 kg masa vykazujícího smyslové odchylky, příp. masa neznámého původu. Pokuty za toto období převyšují částku 100 000,- Kč.

Veterinární inspektoři následně postoupili orgánu ochrany veřejného zdraví a Státní zemědělské a potravinářské inspekci 14 podnětů, jejichž řešení spadá do působnosti výše uvedených dozorových orgánů.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS
p.pejchal@svscr.cz
227 010 219 | 607 060 350
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
www.svscr.cz

Komora veterinárních lékařů České republiky