Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Letos již 5. ročník soutěže středních veterinárních škol o pohár ústředního ředitele SVS

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 24. 11. 2011

Letos již 5. ročník soutěže středních veterinárních škol o pohár ústředního ředitele SVS

Ve státním veterinárním dozoru mají uplatnění kromě veterinárních lékařů též absolventi středních veterinárních škol, proto již před pěti lety Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy, vyhlásil motivující soutěž pro studenty těchto škol. Letošní již pátý ročník proběhl ve dnech 21. – 23. 11. ve Školicím středisku Státního veterinárního ústavu v Praze.

Pro studenty i pedagogy je to jednak forma uznání úrovně studijního programu, jednak je to možnost se seznámit se strukturou veterinárního dozoru. Letos se účastnilo zase o jednu školu více, celkem soutěžilo v odborných dovednostech 7 týmů ze sedmi škol, a to již tradičně z Boskovic, Českých Budějovic, Hradce Králové, Kroměříže, Košic, Nitry a nově z Třebíče.

Předsedkyní pětičlenné komise, která hodnotila odbornou způsobilost, práci a prezentaci týmů i jednotlivců byla Bohuslava Tremlová, proděkanka Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

Letošním vítězem se stala střední veterinární škola z Boskovic a zvláštní cenu hodnotitelské komise za “Pozoruhodný profesionální výkon” si odnesl student Miloš Osuský z Nitry za obsah, formu i prezentaci ročníkové práce na téma “Chov holubů”.

Ocenění vítězům předal dne 23. 11. ústřední ředitel SVS ČR Milan Malena s přáním studijních úspěchů a přáním, že se spolu v budoucnu profesionálně setkáme.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.