Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Letos se pálení staré trávy naštěstí nestihne

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 154 +420 227 010 219
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv
http://www.svscr.cz/   www.facebook.com/svscr   j.duben@svscr.cz   p.pejchal@svscr.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA 2. 4. 2014

Letos se pálení staré trávy naštěstí nestihne

Poslední dobou si již veřejnost dobře uvědomuje, že jarní vypalování starých porostů trávy a náletových dřevin je velmi riskantní činnost. Proto se už naštěstí s takovýmto počínáním setkáváme jen zřídka.

Existuje totiž velmi dobrá alternativa: tzv. stařinu po vyhrabání kompostovat. Obce v tomto smyslu vycházejí občanům vstříc umísťováním kontejnerů na zahradní odpad. Je také možné takovýto materiál spálit, ovšem pouze na místě k tomu vhodném a navíc se takovéto konání vždy musí nahlásit hasičům!

Pálit staré porosty je velmi nebezpečné nejen z hlediska případného vzniku požáru, ale znamená také ohrožení života celé řady drobných živočichů, a to nejen různých druhů hmyzu, ale třeba mladých zajíčků i ptáků, kteří se již připravují na hnízdění.

Takže ani letos nepálit, starou trávu raději vyhrabat a kompostovat.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.