Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Mobilní aplikace Veterinární mapa

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 21. 11. 2013

Mobilní aplikace Veterinární mapa

V květnu roku 2013 Státní veterinární správa zpřístupnila na svých oficiálních internetových stránkách (www.svscr.cz) mapové výstupy s vybranými daty ze své kontrolní činnosti nad potravinami. Cílem bylo umožnit návštěvníkům našich webových stránek přesvědčit se o rozsahu a účinnosti státního veterinárního dozoru. Nově tuto možnost doplňujeme o další část skládanky – mobilní aplikaci Veterinární mapa. Zároveň byla tato aplikace rozšířena o mapy s výskytem sledovaných nákaz, informacemi užitečnými pro chovatele, zejména myslivce a včelaře.

Aplikaci, kterou je možné stáhnout zdarma pro platformu Android na Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.aquasoft.vetmapa, dodala pro Státní veterinární správu softwarová firma Aquasoft (http://www.aquasoft.eu/).

Stručný popis aplikace

Veterinární mapa zobrazuje na mobilních zařízeních vybrané aktuální výsledky kontrol potravin živočišného původu, informace o nákazách zvířat (například včel) v ČR a kontaktní místa Státní veterinární správy (SVS). Uživatelé tabletů a mobilů s operačním systémem Android tak mohou mít neustále při sobě nejnovější informace o nákazové situaci v chovech zvířat a z oblasti bezpečnosti potravin.

Veterinární mapa dokáže určit polohu uživatele, podle ní pak v mapě zobrazí důležité informace v jeho okolí. Uživatel si sám vybere, zda chce vidět všechny nebo jen vybrané informace. Uživatel si tak např. může jednoduše zkontrolovat, zda v prodejně, kam vstoupil, nebyly zjištěny závady. Nebo se může podívat, zda jeho včelstvu nehrozí nákaza.

Zobrazované informace:

Kontroly

Informace o zjištěných nálezech z kontrol v tržní síti a mimořádných kontrol s různým zaměřením. Zobrazují se jak kontroly se závadami, tak kontroly bez závad. Další informace o výsledcích kontrol potravin jsou dostupné na internetových stránkách SVS, do mobilní aplikace Veterinární mapa nebyly zařazeny kvůli náročnosti na přenos velkého objemu dat.

Nákazy

Informace o zjištěných nákazách zvířat. V České republice je velmi dobrá nákazová situace jak v chovech domácích zvířat, tak i u volně žijících zvířat. Přesto se vyskytují nákazy, které jsou v průběhu roku ze strany Státní veterinární správy řešeny. Z pohledu uživatele zobrazuje aplikace Veterinární mapa přehledně na jednom místě informace k výskytu vybraných nákaz, a v případě nákaz včel zobrazuje i vyhlášená pásma, ve kterých platí přísnější veterinární pravidla, zejména z pohledu přemísťování včelstev.

Kontakty

V aplikaci lze nalézt kontakty na krajské veterinární správy, na Městskou veterinární správou v Praze a samozřejmě též na Ústřední Státní veterinární správu.

Základní vlastnosti aplikace:

  • Všechny informace o nákazách mají časovou platnost (datum od – do), lze tak sledovat buď aktuální informace, anebo historický vývoj situace.

  • Na jedné mapě lze zobrazit všechny dostupné informace najednou nebo si vybrat je ty, které vás zajímají.

  • GPS lokalizace (aplikace určí Vaši aktuální polohu, takže v mapě lze snadno nalézt důležité informace z nejbližšího okolí).

  • Ohniska nákaz jsou zobrazena jako barevný špendlík na mapě.

  • Oblasti nákaz (ochranná pásma) jsou zobrazeny jako barevný polygon (“flek”) na mapě.

  • Kontroly bez závad v tržní síti mají zelenou barvu špendlíku, kontroly se závadami červenou.

V detailu kontroly jsou uvedeny další informace o kontrolovaném subjektu a případně zjištěné nedostatky. U ohnisek nákaz zjistíte data vyhlášení a zrušení, u pásem ještě navíc seznam územních jednotek.

  • Data se v mapě objevují do 24 hodin od zjištění Státní veterinární správou.

Možnost prohlížet je v režimu online i offline. Pro prohlížení v offline režimu je třeba si předem z internetu stáhnout balíček s mapou.

Podrobnější informace lze nalézt na výše uvedených stránkách Státní veterinární správy www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.