Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Mor skotu zdolán

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 25. 5. 2011

Mor skotu zdolán

V rámci zasedání OIE, Světové organizace pro zdraví zvířat (Organisation International des Epizooties) byl dnes 25. 5. v Paříži prohlášen mor skotu za celosvětově eradikovanou nákazu. To je s ohledem na nebezpečnost této nákazy celosvětový úspěch veterinární medicíny. OIE tak potvrdila stanovisko FAO (Organizace pro výživu a zemědělství), která tuto skutečnost konstatovala v říjnu 2010.

Od roku 1924, kdy byla OIE založena, jde o první eradikovanou, tj. zdolanou nákazu, a lze to přirovnat k eradikaci pravých neštovic u lidí. Je to cesta do budoucna, jak pokračovat i u jiných nákaz.

Tento úspěch zapadá do letošního Veterinárního roku, který byl vyhlášen v roce 250. výročí vzniku první veterinární školy v Lyonu ve Francii.

Mor skotu bylo akutní vysoce nakažlivé onemocnění skotu, popřípadě dalších turovitých, jelenovitých a prasatovitých, kdy uhynulo až 100 % nakažených zvířat. Onemocnění způsoboval virus z čeledi Paramyxoviridae, původem z Asie, odkud se rozšířil po celém světě. Na našem území byl zaznamenán poslední případ v roce 1885.

Zdolávání nákaz a ozdravování chovů hospodářských zvířat se věnuje soustavně Státní veterinární správa ČR ve spolupráci s chovateli a soukromými veterinárními lékaři. ČR byla zakládajícím členem OIE a ve zdolávání nákaz máme bohatou tradici. Je dobré připomenout, že naše republika je uznána za zemi, která je prostá celé řady nákaz, například vztekliny, tuberkulózy skotu, leukózy skotu, Aujeszkyho choroby prasat či brucelózy ovcí a koz.

To, že jsme celé řady nákaz zvířat prostí, tím práce pro orgány státního veterinárního dozoru nekončí, neboť se musíme bránit před zavlečením nákaz na naše území a o uznaných statusech se musíme stále monitoringem přesvědčovat.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.