Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Na český trh se dostalo přes 20 tun vepřového kolene od neregistrovaného britského výrobce

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
E-mailová adresa: epodatelna@svscr.cz
Tel.: 227 010 142, 227 010 219
http://www.svscr.cz/

Tisková zpráva

V Praze dne 24. 6. 2016

Na český trh se dostalo přes 20 tun vepřového kolene od neregistrovaného britského výrobce

Na český trh se začátkem letošního roku dostalo více než 20 tun vepřového kolene od britského výrobce, který nebyl schválen a registrován, a v důsledku toho nebyl pod dozorem tamních veterinárních orgánů. O případu informovala v nedávné době ostatní členské státy EU Velká Británie prostřednictvím systému rychlého varování RASFF. Tuzemští příjemci přijali zboží v dobré víře a nenesou na dovozu nezkontrolovaného zboží žádnou odpovědnost. Mražené maso má údajně datum spotřeby až do roku 2017, je tedy možné, že může být ještě na skladu některých odběratelů. Ti mají povinnost jej pozastavit a jako potenciálně nebezpečnou potravinu vrátit distributorovi.

Šetřením bylo na základě interního systému sledovatelnosti společnosti Bidvest zjištěno, že koncem ledna do skladů společnosti v Kralupech nad Vltavou a Velkém Meziříčí dorazily celkem dvě zásilky výrobku “Vepřové koleno na gril hluboce zmrazené D. V” a “Vepřové koleno zadní SK hluboce zmrazené” v celkovém množství přes 20 tun.

Zboží již není ve jmenovaných skladech, bylo již distribuováno odběratelům v rámci ČR. V současnosti u nich probíhá dohledávání zmíněných položek. Vzhledem k tomu, že se jedná o mražený výrobek a nebylo překročeno datum spotřeby, dá se předpokládat, že část zboží označeného identifikační značkou UK 2577 EC mohou mít ještě odběratelé na skladě.

Pokud někdo z odběratelů zjistí, že má výše uvedené zboží na skladě, je povinen je vrátit distributorovi. Maso bude následně neškodně zlikvidováno.

Výše zmiňovaná britská společnost Elmgrove Food Limited, Unit 1, Selby Place, Skelmersdale, Lancashire, WN8 8EF měla zpracovávat maso bez schválení a registrace pod uvedeným veterinárním schvalovacím a registračním číslem v období od 1. 9. 2015 do 1. 4. 2016. Podle oznámení v systému RASFF v tomto období distribuovala velký objem masa a masných výrobků ve formě porcovaných mas do velkého množství zemí několika kontinentů.

Mgr. Petr Pejchal
tiskový mluvčí SVS
E: mluvci@svscr.cz  
T: +420 227 010 219
M: +420 607 060 350
www.svscr.cz