Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Na letišti můžete přijít o svačinu

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 26. 4. 2013

Na letišti můžete přijít o svačinu

Cestující ze zemí mimo EU by mohli mít na letišti problém se svačinou. Tedy pokud jde o potraviny živočišného původu. Nyní, v období letních dovolených a zvýšeného cestování, je vhodné opět připomenout, jaká pravidla platí při dovozu potravin ze třetích zemí do EU.

Dovoz produktů živočišného původu pro osobní spotřebu ze třetích zemí je v rámci EU harmonizovaný nařízením Komise (ES) č. 206/2009 – Do EU není možné dovážet ze třetích zemí maso a masné výrobky a mléko a mléčné výrobky pro osobní spotřebu. Podrobnější informace k podmínkám dovozu produktů pro osobní spotřebu je možné nalézt na webových stránkách www.svscr.cz. Nicméně tyto informace budou v nejbližší době změněny, a to v souvislosti s přijetím Chorvatska do EU. Od 1. 7. se dovoz produktů živočišného původu pro osobní spotřebu z Chorvatska řídí stejnými pravidly platícími v rámci EU.

Dodržování uvedeného nařízení v ČR zabezpečují celní úřady, které na mezinárodních letištích kontrolují zavazadla cestujících přilétajících ze třetích zemí. Produkty živočišného původu, které nemohou být v souladu s nařízením č. 206/2009 do EU propuštěny, jsou předány k likvidaci. Pro tyto účely slouží na mezinárodních letištích speciální sběrné nádoby, které jsou jasně označeny. Zabavené produkty jsou následně likvidovány jako materiál 2. kategorie. Také zásilky zaslané ze třetích zemí, ať už poštou nebo kurýrní službou, podléhají výše uvedeným kontrolám.

O úspěšnosti kontrol na letištích a poště svědčí také množství zabavených produktů. V roce 2012 bylo celními úřady zabaveno 1 736,41 kg masa a masných výrobků, 169,87 kg mléka a mléčných výrobků a 14,81 kg ostatních produktů. Na mezinárodní poště bylo v roce 2012 zabaveno 233 zásilek, ze kterých se k likvidaci předalo 138,96 kg masa a masných výrobků, 64,34 kg mléka a mléčných výrobků a 0,26 kg ostatních produktů.

Tyto předpisy nejsou samoúčelné, na jejichž základě by mohli, či měli být cestující šikanováni. Je to z důvodů ochrany státního území před zavlečením některých nebezpečných nákaz. Jako příklad lze uvést, že přesně takovýmto způsobem byla před několika lety z Afriky zavlečena do Velké Británie slintavka a kulhavka, a tato nákaza pak ohrozila i kontinentální Evropu a její likvidace stála miliardy eur.

Cestujícím mezi členskými zeměmi by nikdo svačinu z veterinárních důvodů odebrat neměl. Jsou však známy případy, např. z Paříže, kde z bezpečnostních důvodů měly celní orgány výhrady k měkkým sýrům jako potenciálnímu úkrytu zakázaných látek (např. trhavin či drog).

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.