Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Nákazová situace v ČR v porovnání…

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 25. 1. 2013

Nákazová situace v ČR v porovnání…

Nákazová situace v chovech hospodářských i zájmových zvířat je v naší republice setrvale příznivá. Je tomu nepochybně díky našemu dobře fungujícímu systému státního veterinárního dozoru.

ČR je, na rozdíl od řady zemí EU, stále prostá nebezpečných nákaz, jako je slintavka a kulhavka, tuberkulóza, brucelóza, vzteklina, infekční anémie koní, ale třeba i bluetongue (katarální horečka ovcí) a jiné. Přesto nemůžeme mluvit o nákazovém klidu. Koncem roku se v několika v chovech holubů objevil pseudomor drůbeže, v chovech ovcí nový Schmallenberg virus. Ale nejen u nás i v okolních zemích. Řešil se také například výskyt salmonel v chovech drůbeže, tularémie u zajíců, Aujeszkyho choroba u divočáků a mor včelího plodu.

Velmi pozorně je třeba sledovat nákazy zvířat v okolních zemích. Například v lednu se objevilo v hlášeních veterinárním orgánům EU, že ve Francii byl zaznamenán výskyt tuberkulózy v chovech skotu, v Itálii katarální horečka ovcí (bluetongue). Ta se objevila i v Řecku, zde pak navíc i vzteklina. Z Rumunska je hlášena infekční anémie koní a také vzteklina. A v blízkém okolí, v Turecku opět slintavka a kulhavka, to zase není tak nic překvapivého, ohniska této nákazy se zde vyskytují stále, plus také pseudomor drůbeže.

Z uvedeného je zřejmé, že orgány našeho státního veterinárního dozoru nákazovou situaci v okolních i vzdálenějších zemích pečlivě sledují a dbají na ochranu našeho státního území před zavlečením nebezpečných nákaz. Znamená to však také, že naši dovozci ani turisté nesmějí podceňovat zásady biologické bezpečnosti a dodržovat všechna veterinární opatření, předkládat při dovozech patřičná veterinární osvědčení a rozhodně by neměli podceňovat případná rizika.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.