Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Nebezpečí nehrozí jen od zvířat

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 154 +420 227 010 219
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv
http://www.svscr.cz/   www.facebook.com/svscr   j.duben@svscr.cz   p.pejchal@svscr.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA 12. 3. 2014

Nebezpečí nehrozí jen od zvířat

Prozatím je africký mor prasat stále dost daleko od hranic ČR. Nicméně poměrně rychlý postup této nákazy, ohrožující divoká i domácí prasata, přes východní oblasti Evropy k severu je vážným varováním pro všechny evropské země.

Na možné riziko zavlečení afrického moru prasat jsme chovatele upozorňovali již na počátku února a znovu pak v polovině. Je však vhodné uvést, že riziko nehrozí nejen prostřednictvím divokých prasat, ale i prostřednictvím nedostatečně tepelně opracovaných potravin živočišného původu (které obsahují vepřové maso).

Africký mor prasat je nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění domácích i divokých prasat všech plemen a věkových kategorií. Na člověka se nepřenáší. Původcem nákazy je DNA virus, který se ve vnímavých prasečích populacích velmi rychle šíří a u nakažených zvířat vyvolává širokou škálu klinických příznaků.

K přenosu nákazy dochází přímým kontaktem, krví, spermatem nebo nepřímo prostřednictvím dopravních prostředků, pomůcek a materiálu. Významným způsobem přenosu je rovněž přenos kontaminovanými produkty živočišného původu, především pak masem a masnými výrobky. Virus je vysoce odolný ve vnějším prostředí i v materiálech živočišného původu. V kontaminovaných výbězích zůstává plně infekční nejméně po dobu jednoho měsíce, v trusu přežívá při pokojové teplotě 11 dnů, v krvi uchovávané při 4 °C až rok a půl. Ve vykostěném vepřovém mase, uskladněném při teplotě 4 °C, zůstává infekční po dobu 150 dnů, 140 dnů v sušené šunce a dokonce několik let v mase zmraženém. Velmi často nastává přenos nákazy právě prostřednictvím syrových nebo nedostatečně tepelně upravených výrobků obsahujících vepřové maso. Virus spolehlivě ničí vysoké teploty. Při 56 °C je inaktivován za 70 minut a při 60 °C již za 20 minut.

Právě proto je na místě upozornit cestující do zemí Ruské federace, do Litvy, popřípadě do Polska, aby nepodstupovali riziko a žádné takové potraviny do ČR nedováželi. Nejde o ohrožení zdraví lidí, africký mor prasat není přenosný na člověka, ale o ohrožení chovů prasat.

Zavléci nákazu je možné tak, že zbytky nedostatečně tepelně opracovaných potravin pozře prase. (A že to je možné, o tom například svědčí zavlečení jiné nebezpečné nákazy – slintavky a kulhavky – do Velké Británie v devadesátých letech z Afriky, šlo o nelegální dovoz masa do etnických restaurací. A co to stálo peněz tuto nákazu zlikvidovat).

Nákazovou situaci, nejen pokud jde o africký mor prasat, sleduje Komise a samozřejmě i Státní veterinární správa.

Podrobnější informace o africkém moru prasat jsou na www.svscr.cz, například v tiskových zprávách z 3. 2. a 19. 2.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.