Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Nedotýkejte se ani kanců do vody spadlých

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 13. 4. 2012

Nedotýkejte se ani kanců do vody spadlých

Státní veterinární správa v souvislosti s úhyny více než dvacítky divokých prasat na Plzeňsku, ale i jiných zvířat, připomíná stále platnou zásadu: nesahat na uhynulá zvířata. V naprosté většině případů jde v přírodě o přirozenou smrt, ale i v tom případě je dobré počítat s případnými zdravotními riziky. A nyní, kdy stále není definitivně objasněna příčina smrti uhynulých divočáků či lišek, je opatrnost na místě.

Ten, kdo nalezne kadávery zvířat, která mohla uhynout za podezřelých okolností, měl by svůj nález nahlásit buď myslivecké společnosti, pokud jde o volně žijící zvířata, popřípadě obci, policii, anebo místně příslušné krajské veterinární správě, a to zejména, šlo-li by o hospodářská zvířata anebo hromadný úhyn, například ptáků. V žádném případě na uhynulá zvířata nesahat. Je-li to nezbytně nutné, například při odstranění překážky v provozu, apod., je možné vhodné použít gumové rukavice, ty by ostatně měl mít ve výbavě každý řidič. Problémy na silnici, ale i podezření na otravy řeší policie.

A pod dohledem je třeba mít při procházkách i své čtyřnohé miláčky!

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.