Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Nejen zateplit ale i větrat!

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 8. 12. 2011

Nejen zateplit ale i větrat!

Zejména v zimním období je zajisté žádoucí umět hospodařit s teplem. Ovšem nikoli jenom tak, že se “ucpou” okna a dveře. To zkušení chovatelé velmi dobře vědí. I větrat je třeba, zejména prostory, kde jsou ustájena hospodářská zvířata.

Nejde totiž jen o přísun čerstvého vzduchu, kyslíku, ale i odvod pachů a plynů, jako je oxid uhličitý, ale i plynů vznikajících trávením, ale asi hlavně o odvod vodních par!

Jedním z příznaků špatné izolace a nedostatečného větrání jsou opocené zdi, dveře a okna. A v nadměrném vlhku se nejen špatně dýchá člověku ale i zvířatům, a navíc se daří i plísním a všemožným jiným málo prospěšným mikroorganismům. Vlhkost z nedostatečného větrání může též způsobit znehodnocení uložené píce, popřípadě i sypkého krmiva.

Takže v tomto období je na místě připomenout – nejen topit, ale i větrat. Přičemž, pokud jde o topení, zkušený chovatel si dovede spočítat, jaké množství tepla produkují ustájená zvířata. Všem druhům hospodářských (a nejen hospodářských) zvířat vyhovuje spíše chladnější a větraný ustájovací prostor s čistým vzduchem než prostředí nevětrané a vlhké. Takové prospívá řadě nežádoucích nepatogenních i patogenních mikroorganismů a plísní (např. trichofytóze skotu). Navíc takové nevhodné prostředí může přispět ke klinickému propuknutí subklinicky infikovaných zvířat (virové i bakteriální infekce).

Teplo i odpovídající vlhkost jsou jedněmi ze základních podmínek, které mají vliv na welfare, tj. pohodu chovaných zvířat, a ty kontrolují při svých návštěvách chovů inspektoři krajských veterinárních správ.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.