Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Německé vepřové bylo zatím v pořádku

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 17. 1. 2011

Německé vepřové bylo zatím v pořádku

Ze zásilky 4 500 kg masa, které šlo podle informací z Německa do ČR z farmy, kde byly “dioxinové problémy”, šla zhruba polovina do Středočeského kraje, kde bylo maso rozdistribuováno v malých množstvích především do veřejného stravování a podařilo se dohledat a ještě pozastavit 145 kg, v Ústeckém kraji se podařila dohledat a pozastavit asi polovina, tj. 820 kg. Z tohoto masa byly odebrány vzorky a zaslány na vyšetření. Podle Karin Schwabenbauer, šéfky německé veterinární služby by nemělo být zdravotně závadné.

Nicméně se dioxinová aféra v Německu zřejmě rozrůstá do ještě větších rozměrů. Objevila se ještě jedna firma vyrábějící krmiva, kde použili surovin z průmyslové výroby s obsahem dioxinů. Problém se ukazuje být především v tom, že údajně byly problém se zjištěním dioxinů v krmivech známy již delší dobu a… nic se nedělo. Zde by bylo dobré uvést, že takovýto problém by v ČR opravdu těžko vznikl, protože u nás vyšetřování provádějícím laboratořím (státním veterinárním ústavům) vyplývá z veterinárního zákona povinnost jakékoli nadlimitní zjištění čehokoli okamžitě sdělit jednak místně příslušní krajské veterinární správě, ale hlavně okamžitě i ústředí, tj. Státní veterinární správě ČR.

Kromě těchto skutečností sdělujeme, že vyšetřování zásilek z míst, kde se v Německu vyskytly problémy s dioxiny, stále probíhají. K dnešnímu dni bylo provedeno přes dvacet odběrů vzorků, navíc, navíc i drůbeže a krůt a v žádném z doposud vyšetřených vzorků nebyly zjištěny nadlimitní záchyty dioxinů.

S tímto způsobem kontrol počítáme podle potřeby určitě minimálně do konce měsíce.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: http://www.svscr.cz/.

Komora veterinárních lékařů České republiky