Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Není maso jako maso

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 21. 1. 2011

Není maso jako maso

Tedy správněji je třeba napsat, není obal, jako obal. Dne 18. 1. 2011 byla pozastavena zásilka 651 kg chlazeného vepřového boku od dodavatele Tonnies Fleisch – Waissenfels, Německo, kvůli závažným nedostatkům ve značení. Identifikační značka neodpovídala požadavkům nařízení (ES) 853/2004, chybělo datum použitelnosti, veterinární dozor konstatoval nehygienické balení – bez použití primárního obalu a chaotické staré etikety na přepravkách.

Případ řešila Městská veterinární správa v Praze s tím, že již zmíněná obchodní společnost (Tonnies Fleisch) požádala vzápětí o souhlas s vrácením zásilky dne 19. 1. t. r.

Takže, opravdu není obal jako obal, a týká se to nejen spotřebitelských balení, ale i balení surovin určených pro další zpracování. Právě proto, aby nemohlo dojít k druhotnému narušení suroviny, či potraviny, musí obal, ale i značení odpovídat zásadám hygieny a samozřejmě předpisům, které tyto podmínky upravují.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: http://www.svscr.cz/.