Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Než se včely probudí

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 24. 2. 2012

Než se včely probudí

Dokud včely spí, musejí včelaři pomýšlet na to, aby odebrali vzorky odrolků, tzv. měli, odkud se dá laboratorně stanovit, jaký je zdravotní stav tohoto chovaného užitečného hmyzu, a to zejména pokud jde o varroázu.

Poslední termín byl do poloviny února, aby se včas zaslaly vzorky buď do některého ze státních veterinárních ústavů, nebo do Výzkumného ústavu včelařského v Dole u Libčic.

Na začátku loňského roku byl výskyt varroázy docela příznivý, ale vlivem teplého podzimního počasí roku 2011 a tudíž nárůstu populace roztoče Varroa destructor docházelo v tomto období v některých oblastech ČR k úhynům včelstev. Lze tedy všem včelařům doporučit, aby v následujících měsících včelařské sezóny zvýšili pozornost při sledování zdravotního stavu včelstev a obzvlášť se zaměřovali na sledování možného zvýšeného výskytu tohoto roztoče na stanovištích svých včelstev. Samozřejmostí by mělo být dodržovat pokyny krajských veterinánrích správ pro tlumení varroázy.

Zajisté je třeba sledovat i jiné nákazy, jako je například mor včelího plodu aj. I zde je v posledních letech situace víceméně stále stejná.

V naší republice nebyl zaznamenán výskyt Malého úlového brouka (z angličtiny Small Hive Beetle) – Aethina tumida), což se jevilo, že by mohlo být velkým nebezpečím. Larvy tohoto nenápadného broučka rozežírají plásty, žerou vosk, med, larvy i mrtvé včely a tím škodí přímo i nepřímo, zejména vyvíjejícímu se včelímu plodu. Tento brouček původem z jižní Afriky byl zaznamenán v USA, a jsou obavy z jeho proniknutí na Starý kontinent.

O všech hrozících problémech Státní veterinární správa naše včelaře informuje jak přímo, tak i tím, že se podílí na školeních a odborných seminářích. I díky tomu jsou čeští včelaři na dobré úrovni a český med je důvěryhodný a je oceňován jak v naší republice, tak i v cizině.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.