Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Nil je sice daleko, ale západonilská horečka je blízko

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv


TISKOVÁ ZPRÁVA 4. 10. 2011

Nil je sice daleko, ale západonilská horečka je blízko

Účinně bránit onemocněním, to především znamená o nich a o případných rizicích více vědět. Dnes se zmíníme o západonilské horečce (West Nile Fever), která ohrožuje nejen člověka, ale i koně a jiná zvířata, a byla již zjištěna v jižních částech Evropy, nejdále v Rakousku a v Maďarsku.

Proto jsme letos přistoupili k sérologickému sledování protilátek proti viru západonilské horečky a vyšetřili jsme 783 koní z celé ČR. Do kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace bylo od letošního roku zařazeno i povinné vyšetřování koní s nervovými příznaky na tuto nákazu a dosud nebyl zjištěn žádný případ. Rovněž tak sledujeme výskyt toho viru v indikovaných případech u uhynulých volně žijících ptáků. Ani zde jsme zatím nezjistili výskyt. Na těchto sledováních spolupracujeme s ministerstvem zdravotnictví, které naše výsledky využívá k vyhodnocení rizika onemocnění pro lidskou populaci.

Podle našich poznatků u nás v současné době nejsou vhodní vektoři (hmyz) pro šíření západonilské horečky, a proto i riziko rozvlečení této nákazy není příliš vysoké. Nicméně s ohledem na změny v přírodě a v ekosystémech situaci sledujeme a vyhodnocujeme. Na tomto místě je vhodné upozornit na Metodiku kontroly zdraví zvířat, která je každoročně vydávána Ministerstvem zemědělství a která je pro chovatele závazná. Ukládá chovatelům provádět určitá vyšetření a vakcinace k zajištění zdraví zvířat.

Určité riziko představují přesuny, při kterých by mohlo dojít k infekci. Tuto problematiku obecně upravuje terestriální kód zdraví zvířat OIE (celosvětové doporučení) a samozřejmě i evropská legislativa. Každý kůň, který takto cestuje, je totiž samozřejmě podrobován různým schématům vyšetřování a důraz je kladen na deklaraci nákazové situace na daném území.

Za stávající situace není vhodná doba pro zavedení plošné vakcinace, neboť riziko onemocnění je v současnosti nízké a nákazová situace je příznivá. A pokud by se začalo vakcinovat, ztratili bychom možnost monitorovat nákazovou situaci.

Nicméně lze chovatele koní ujistit, že Státní veterinární správa ČR situaci se západonilskou horečkou pečlivě sleduje a vyhodnocuje.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.