Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Nová webová sekce – Krmiva, vedlejší živočišné produkty a veterinární asanace

V Praze dne 12. 5. 2020

Tisková informace

Nová webová sekce – Krmiva, vedlejší živočišné produkty a veterinární asanace

Na webových stránkách Státní veterinární správy (SVS) vznikla nová sekce –  Krmiva, vedlejší živočišné produkty a veterinární asanace. V sekci lze nalézt informace týkající se zdravotní nezávadnosti krmiv, manipulace s vedlejšími živočišnými produkty (VŽP) včetně výroby krmiv pro zvířata v zájmovém chovu (petfood) a stručně je zde popsána také veterinární asanace zahrnující DDD (dezinfekce, deratizace a dezinsekce) a odchyt zvířat.

Co jsou vlastně vedlejší živočišné produkty neboli VŽP? Zjednodušeně lze říct, že jsou to všechny živočišné materiály, které nejsou z různých důvodů určeny k výživě lidí.

V oblasti krmiv SVS dozoruje jejich zdravotní nezávadnost – mikrobiologické znečištění (kontaminace salmonelami) a rovněž použití živočišných bílkovin, včetně rybí moučky, v krmivech pro hospodářská zvířata.

Pokud jde o problematiku veterinární asanace, uděluje příslušná krajská veterinární správa (KVS) povolení subjektům, které pak následně mohou provádět odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat. KVS rovněž povoluje speciální činnosti, jako je ochranná dezinfekce, deratizace a dezinsekce v potravinářství a zemědělství.

Ke všem zmíněným oblastem lze nyní v nové sekci najít potřebné a detailní informace na jednom místě. Jsou určené chovatelům, producentům, zpracovatelům, ale i ostatním subjektům zabývajícím se danou problematikou.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS
E: mluvci@svscr.cz
T: +420 227 010 705
M: +420 778 757 439
www.svscr.cz