Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Nový fenomén – farmářské trhy

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 17. 10. 2011

Nový fenomén – farmářské trhy

I na farmářských trzích vykonávají dozor orgány Státní veterinární správy ČR. Podmínkou je, že musí jít o schválené a registrované tržiště nebo tržnice. Takovýchto prodejních míst je v současné době v celé republice 195, z nichž se na 142 místech konaly tzv. farmářské trhy.

Od počátku roku krajské veterinární správy zkontrolovaly 146 tržnic a tržišť a celkem bylo provedeno 465 kontrol u jednotlivých prodejců. Na toto množství jsme zjistili 51 závad a udělili 48 pokut v celkové výši 204 000 korun.

Zjišťované závady se víceméně stále opakují, a jde o tyto:

  • nevyhovující teploty při prodeji potravin,
  • prodej výrobku vyrobeného v neschváleném/ neregistrovaném zařízení,
  • nedoloženy nabývací doklady ke zboží (prodej potravin neznámého původu),
  • chybějící nebo nesprávné označení potravin,
  • označení výrobků výrazem “domácí”,
  • dovoz potravin – prodejce není registrován jako obchodník,
  • prodej neoznačených vajec (prodej vajec z chovu pro produkci násadových vajec),
  • nedostatečná ochrana před nepříznivými vlivy prostředí (teplota, kontaminace).

Na základě těchto poznatků je vhodné zákazníky upozornit na to, aby věnovali pozornost označování výrobků, způsobu prodeje, dodržování chladicího řetězce a při pochybnostech, aby se vždy prodejce zeptali.

Prodejce má povinnost zákazníky informovat vyčerpávajícím způsobem o prodávaném zboží a jeho původu. Pokud má zákazník dojem, že něco není v pořádku, měl by upozornit místně příslušnou krajskou veterinární správu, která věc prošetří a došetří.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.