Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – O již 21. konferenci Ochrana zvířat a welfare

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 154 +420 227 010 219
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv
http://www.svscr.cz/   www.facebook.com/svscr   j.duben@svscr.cz   p.pejchal@svscr.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA 14. 10. 2014

O již 21. konferenci “Ochrana zvířat a welfare”

V uplynulém týdnu, dne 9. října, pořádala Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně a Státní veterinární správa již tradiční 21. konferenci “Ochrana zvířat a welfare”, určenou pro pracovníky orgánů dozoru, soukromé veterinární lékaře, chovatele, pracovníky univerzit, výzkumných ústavů, zoologických zahrad a další zájemce. Na organizaci se podílelo též Ministerstvo zemědělství.

V celkem 21 referátech se naši i zahraniční odborníci na půdě Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně věnovali aktuální problematice ochrany a welfare hospodářských zvířat, zájmových zvířat, pokusných zvířat a volně žijících zvířat včetně zvířat v zoologických zahradách, zvěře a handicapovaných zvířat. Kromě českých zazněly i příspěvky z Německa, Rumunska, Srbska a Turecka.

Zejména v diskusi se hovořilo o tom, jak řešit problémy v chovech psů a ostatních zájmových zvířat určených pro obchodní činnost, která často probíhá v obtížně kontrolovatelných podmínkách. Ale i přesto se v posledních týdnech podařilo orgánům státního veterinárního dozoru několik takovýchto případů odhalit a postihnout (v Praze a ve Středočeském kraji).

Byl též představen příklad vzájemné dobré spolupráce orgánů státního veterinárního dozoru, obce s rozšířenou působností, policie a organizací zabývající se ochranou zvířat (Liga na ochranu zvířat), kdy se dosáhlo rychlého řešení dosti problematického případu.

Zajímavé byly také informace o možnostech fyzioterapie malých zvířat, o potravinách pro zvířata nevhodných (čokoláda, brambory, ale třeba i avokádo aj.) či o možném šíření některých infekcí trávicího a dýchacího aparátu u koček a psů, které mohou představovat riziko i pro člověka (např. infekce chlamydiemi).

Bylo zdůrazněno, že nedodrží-li se podmínky stanovené pro přesuny psů, dané evropskou legislativou, hrozí reálné riziko zavlečení nákaz, zejména vztekliny, která je pro člověka onemocněním smrtelným a na našem území byla eradikována již v roce 2002.

Účastníci konference měli možnost porovnat péči o toulavé a opuštěné psy u nás a v jiných členských státech EU. Dobrá spolupráce v tomto směru je např. s Nadací na ochranu zvířat. Z diskusí vyplynulo, že jde o téma v podstatě celoevropské, na které bude nutné se zaměřit nejen v našich podmínkách, ale v celé EU.

Zcela jistě se tohoto tématu dotkne i “welfare konference” v příštím roce.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS