Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – O koňském mase ještě asi uslyšíme

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 2. 4. 2013

O koňském mase ještě asi uslyšíme

Již prakticky před deseti dny skončila akce “sto vzorků” na vyšetření přítomnosti koňské DNA, popřípadě koňského masa, jak ji vyhlásila Komise. Dnes máme k dispozici jedny z posledních výsledků.

V březnu jsme odebrali 112 vzorků různých výrobků, z toho 104 na přítomnost koňské DNA a 8 vzorků na přítomnost reziduí zakázaného léku fenylbutazon. Z tohoto množství byla koňská DNA prokázána ve třech případech výrobků ze zahraničí.

A nyní ve Státním veterinárním ústavu v Jihlavě byla při vyšetření prokázána přítomnost reziduí fenylbutazonu v koňském výsekovém mase původem z Polska, které bylo odebráno v řeznictví v Moravskoslezském kraji. Nyní se došetřuje distribuce masa, následně Státní veterinární správa odešle informaci polským kolegům prostřednictvím evropského systému rychlého varování RASFF.

Fenylbutazon je lék tišící bolesti, podávaný dostihovým koním buď perorálně, injekčně, nebo může být obsažen v masti. Je zakázaný pro použití u potravinových zvířat kvůli negativnímu vlivu na krvetvorbu. Právě proto se do průkazu koně musejí uvést vyjmenované veterinární léčivé přípravky, aby se vyloučila všechna zdravotní rizika pro konzumenty. A také proto se na jatkách věnuje této problematice patřičná pozornost.

Ještě očekáváme v následujících dnech výsledky posledních 6 vzorků. Počítáme i nadále s vyšetřováním na základě vyhodnocení rizik a podle plánu monitoringu cizorodých látek, i když nikoli v takovém rozsahu, jako tomu bylo v měsíci březnu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.