Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – O nepovolené zeleni a jiných prohřešcích

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 16. 11. 2012

O nepovolené zeleni a jiných prohřešcích

Z vážnějších nedostatků, které zjistili veterinární inspektoři za uplynulý týden, lze uvést prokázání malachitové a leukomalachitové zeleně v tržních rybách, 4 kg zlikvidovaného métského salámu kvůli listerii, jedno prošlé kuře a špatně označené selátko a chybějící údaje u některých výrobků.

V ujčovském rybářském hospodářství (kraj Vysočina) byla při kontrole tržních pstruhů zjištěna nepovolená látka, a to malachitová a leukomalachitová zeleň, 3,72 mikrogramů na kilogram. Opatření: zákaz uvádění ryb do oběhu, uvolnění až na základě vyhovujících laboratorních vyšetření a samozřejmě pokuta.

V provozovně v Raspenavě (Liberecký kraj) inspektoři nařídili zlikvidovat 4 kg métského hrubozrnného cibulového salámu kvůli zjištěné listerií. I zde bylo zahájeno správní řízení za účelem uložení pokuty.

Při kontrole pardubické prodejny bylo zjištěno tříkilové selátko šunkové s nevyhovujícím označením a jedno “prošlé” téměř dvoukilové kuře. Opatření: sele doznačit, kuře zlikvidovat a pokuta.

Špatně označené výrobky, chybějící etikety, údaje o skladování, popřípadě o době minimální trvanlivosti zjistili v Pardubickém kraji v tržnici ve Vysokém Mýtě (sýry), a v kraji Vysočina u prodeje výsekového masa hovězího a vepřového u Kralic nad Oslavou. Opatření: doznačit a pokuta.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.