Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – O OIE semináři v Praze

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 30. 9. 2011

O OIE semináři v Praze

Téměř padesátka delegátů ze zemí, které jsou členy OIE (Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat) pro region Evropa, se účastnila ve dnech 28. – 30. 9. jednání, které pod záštitou Ivana Fuksy, ministra zemědělství ČR, zorganizovala ve svém sídle Státní veterinární správa ČR.

Vystoupení jednotlivých delegátů se dotýkala všech aspektů komunikace veterinárních problémů, tj. zdraví zvířat, ale i zdraví lidí a zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu. Na jednu stranu jsou dnešní média plná informací ze všech oblastí lidského konání, přesto je potřeba informace neopomíjet a do té spousty i přidávat další. Jde totiž o problematiku, která se dotýká každého člověka. A nejde jen o problémy se zdravím a závadnými potravinami, ale například i o rizika související s živelními katastrofami. Jako příklad byly zmíněny problematické situace vyvolané hurikány Katrina či Irene.

Veterinární dozorové orgány na jednu stranu usilují o pozornost médií, zejména když hovoří o prevenci, avšak když dojde ke krizi, je podrobena velké zkoušce jejich schopnost informovat veřejnost tak, aby nepodléhala poplašným zprávám a dezinformacím, které se pochopitelně, velmi snadno šíří. Vyvracet fámy a vyjadřovat se tak, aby případná rizika byla zdolána co nejefektivněji, to je možné jen tehdy, jsou li veterinární orgány důvěryhodné.

Jak uvedla například Glauiel Mamaghani z oddělení pro komunikaci OIE, je třeba usilovat o dialog se spotřebiteli, a to nejen formou tiskových správ, ale i ochotou účastnit se diskusních pořadů v televizi, rádiu, popřípadě na sociálních sítích. Důležitý je samozřejmě průběžný monitoring médií, kde lze nacházet témata, popřípadě varování a inspiraci k reakcím.

Spotřebitel je informacemi leckdy dezorientován a nedokáže rozlišit komerční sdělení od oficiálního, proto je nutné umět včas reagovat. Samozřejmě je důležitá dozorová a kontrolní činnost státních dozorových orgánů, ovšem je třeba umět tuto práci veřejnosti představit. Státní veterinární správa ČR se v tomto ohledu může pochlubit tím, že zveřejní ročně okolo dvou stovek tiskových zpráv a její pracovníci se účastní řady vystoupení v médiích. A podle reakcí veřejnosti, lze říci, že její sdělení jsou vnímána jako důvěryhodná.

Na konci pracovního setkání delegátů OIE v Praze byla formulována doporučení, která vznikla z jednání pracovních skupin. Lze zmínit zejména snahu o užší vztah se spotřebiteli, a to souvisí s úsilím dále prohlubovat důvěru veřejnosti k práci dozorových veterinárních orgánů.

Na konec pracovního setkání celou akci s upokojením zhodnotil Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR: “Toto jednání se podařilo uskutečnit především díky serióznosti a důvěryhodnosti našeho státního veterinárního dozoru i díky postavení, které naše republika u OIE má. A cením si toho zejména v souvislosti s tématem semináře – komunikace – což je další oblast, se kterou náš dozorový orgán prakticky nemá problémy”.

Vrchní ředitel Úřadu pro potraviny – sekce potravinářských výrob ministerstva zemědělství Pavel Bohatec, který v zastoupení ministra zemědělství Ivana Fuksy seminář zahájil, byl s organizací velmi spokojen: “Ministerstvo zemědělství přikládalo pořádání semináře OIE velký význam a i v době úsporných opatření na jeho průběh přispělo výraznou finanční částkou. Osobně jsem se setkal pouze s kladnými reakcemi účastníků včetně prezidenta OIE pro region Evropa Nicoly Beleva. Státní veterinární správa ČR si za organizaci zaslouží velkou pochvalu.”

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.