Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – O zimním spánku

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 16. 11. 2011

O zimním spánku

Medvěd, jezevec, plch i včely, ti všichni se již odebírají k zimnímu spánku. Ten si však nemůže dovolit Státní veterinární správa.

Od počátku roku 2012 nabývá účinnosti novela veterinárního zákona. Kromě záležitostí, které již byly medializovány, například jde o umožnění domácí porážky skotu aj., to bude znamenat i řadu změn i pro samotnou Státní veterinární správu.

Změní se totiž struktura v tom smyslu, že SVS ČR bude organizována jako jedna organizace s jedním IČO. V čem to bude spočívat? V tom, že krajské veterinární správy budou řízeny přímo z “ústředí”, čímž na jednu stranu pozbudou právní subjektivitu, čímž se ušetří, na druhou stranu nepřijdou o své pravomoci. V rámci restrukturalizace se tedy opravdu ušetří, například dojde k dalšímu zeštíhlení. Po letošním propuštění 250 lidí bude pracovníků státního veterinárního dozoru zase o 20 méně.

Změny by ale v žádném případě neměly ohrozit účinnost státního veterinárního dozoru. I nadále budou probíhat rutinní kontroly chovatelů, zpracovatelů i kontroly uvádění potravin živočišného původu do oběhu. I nadále počítáme s cílenými mimořádnými kontrolními akcemi. V nejbližší době se opět počítá s další. I nadále běží ozdravné programy, ať jde o ozdravování od IBR (infekční bovinní rhinotracheitidy), či o tlumení salmonel v chovech drůbeže aj.

A pak hovořme o “zimním spánku”. Pokud jde o státní veterinární dozor, tak opravdu nepřipadá v úvahu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.