Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Opakování je matkou moudrosti

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 17. 2. 2011

Opakování je matkou moudrosti

Kéž by tomu tak bylo, aby seriózní a pravdivé informace Státní veterinární správy ČR byly vnímány jako “transparentní a důvěryhodné”, jak bylo například uvedeno v závěrečné zprávě z Generálního auditu z Food and Veterinary Office, který hodnotil úroveň našeho státního veterinárního dozoru.

U většiny veřejnosti tomu tak je, jak například svědčila statistika pořadu Hyde park nedávno uvedená v České televizi v době “dioxinové aféry” v Německu. Přesto se občas objeví takový názor, jako ten, který vyjádřila v týdeníku Zemědělec Marie Bubíková, předsedkyně ZD Jeseník. Vezměme to popořadě.

Začala mléčnými automaty a skončila dioxiny. Mimo jiné uvádí: ” Ve všech médiích se rozpoutala mléčná horečka, veterináři se předháněli s hygienou, kdo vystoupí s většími horory, které rozhodně uživatele a konzumenty tohoto mléka čekají”

Za prvé, k mléčným automatům se SVS ČR vyjádřila v loňském roce jen jednou tiskovou zprávou ve smyslu, že Státní veterinární správa našla legislativní řešení, jak prodej syrového tepelně neošetřeného mléka umožnit, za stanovených podmínek, z nichž lze zdůraznit, že mléčné automaty musejí být opatřeny informací pro zákazníky – že lze konzumovat po převaření, neboť jde o prvotní produkt prvovýroby. Za druhé i v tomto smyslu jsme odpovídali na dotazy médií. V současné době je u nás registrováno funkčních 178 mléčných prodejních automatů proti 2 na počátku předloňského roku. Ještě je dobré dodat, Státní veterinární správa spolupracovala na organizaci, popřípadě sama organizovala, sedm školení určených zejména pro zemědělskou veřejnost za účelem podpory tohoto prodeje.

A co se týká dioxinů? Opět lze Marii Bubíkovou citovat: “Kdyby nám Německo neoznámilo, že bylo do republiky dovezeno podezřelé maso, dozví se to naše obyvatelstvo? Jistě, žene, protože je průšvih, který může přerůst do obrovských rozměrů. A co na to naše kontrolní orgány? Také nic, neboť si musíme rozmyslet, co od koho potřebujeme”

Každá země EU má za povinnost v případě, že vyprodukuje jiné než zdravotně nezávadné potraviny krmiva a suroviny a zároveň je vyveze do členských zemí o tomto informovat příslušnou zemi systémem rychlého varování RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), aby se zabránilo možnému ohrožení zdraví lidí, či zvířat. V tomto případě tak německá strana učinila a zároveň byla přijata veškerá opatření, která z tohoto systému vyplývají.

Ano, informace z Německa nepřišla tak rychle, jak měla, také se vůči tomu Milan Malena, šéf SVS ohradil na jednání šéfů veterinárních správ sedmadvacítky v Bruselu dne 18. 1. Na jeho výslovný dotaz však Karin Schwabenbauer, šéfka německé veterinární služby, několikrát výslovně potvrdila, že do ČR závadné produkty nesměřovaly a dvě zásilky pocházející z farmy, kde se krmilo kontaminované krmivo, neměly u finálního výrobku (vepřové maso) překročené povolené hladiny dioxinů, což 17. 1. písemně potvrdila. A my jsme se o tom následně přesvědčili. Samozřejmě jsme odebrali vzorky a vyšetření neprokázalo nadlimitní obsah dioxinů a tyto zásilky byly uvolněny do tržní sítě. Přesvědčili jsme se tedy o zdravotní nezávadnosti zásilek z Německa. Celkem jsme odebrali 45 vzorků, další dozorové orgány 41 vzorků zhruba za dva miliony korun a v žádném nebyly překročeny limity stanovené pro dioxiny. Počítáme však s dalším nadstandardním vyšetřováním komodit dovážených nejen z Německa. Ve zbytku roku se vrátíme k rutinnímu prověřování všech komodit v rámci Plánu monitoringu cizorodých látek, což představuje zhruba 50 vzorků (celkem přes 100 vzorků).

A ještě se Marie Bubíková táže: “Kde skončí maso z uzavřených farem? Bude použito do psích konzerv, nebo na výrobu uzenin? Kam bude vyvezeno?”

Zmíněné farmy byly postupně na podkladě laboratorních vyšetření a vědeckých poznatků odblokovány. Proběhly konzultace mezi německými kompetentními orgány a Komisí, a jelikož nebyly shledány žádné závažné nedostatky, nebyla vůči Německu přijata žádná ochranná opatření. Znamená to, že německé potraviny jsou volně obchodovatelné a záleží na každé zemi, zda tento obchod uskuteční, či ne. Evropská komise situaci v Německu hodnotí tak, že kroky německých dozorových orgánů byly správné a zaručují, že se nic kontaminovaného do tržní sítě nemůže dostat. V chystaném prohlášení se říká, že “Komise a členské státy plně podporují kroky německých úřadů a schvalují jejich dosavadní postup”.

Na otázku paní předsedkyně ZD Jeseník: “Pánové veterináři, umíte dát odpověď alespoň na některé z těchto otázek, neboť již je situace taková, že zemědělcům doma umíme předvést sílu a moc, ale těch velkých a mocných se prostě bojíme a tam radši necháme vše v klidu?”…. Můžeme odpovědět, ano, odpovídáme na všechny uvedené otázky. Viz výše. Lze ještě dodat, že zjistíme-li při kontrolách v místě určení cokoli závadného, umíme závadné zásilky vrátit nebo zlikvidovat. Například za prosinec jsme vrátili zejména kvůli špatnému označování a poškozeným obalům 44 tun závadných zásilek masa, zejména drůbežího, ale i vepřového, mimo jiné i do Německa a v lednu 3, 6 tuny zásilek do Německa (šlo o vejce a vepřové maso). Jinak lze činnost SVS ČR sledovat na jejích webových stránkách www.svscr.cz.

Náš, tedy český, zákazník si proto může být jistý, že náš státní veterinární dozor funguje tak, jak má. Je ale pouze jen na něm, jaké druhy potravin a z kterých zemí bude preferovat. Určitě lze upřednostňovat české potraviny, například proto, že jejich výroba je pod kontrolou dozorových orgánů a nejsou zatím zatíženy aférami, jako je třeba ta dioxinová, která postihla v poslední době například Německo a Island.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: http://www.svscr.cz/.