Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Opět problém se sardinkami z Maroka

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 15. 7. 2011

Opět problém se sardinkami z Maroka

Dnešní zpráva navazuje na tiskovou zprávu z 24. 6. 2011, jde o prakticky stejný problém. Na základě šetření u spol. HAMÉ bylo dne 23. 6. Vydáno Krajskou veterinární správou pro Zlínský kraj Rozhodnutí ve věci vydání mimořádného veterinárního opatření (MVO) – vyšetřit ostatní šarže konzerv rybích sardinek původem z Maroka (výrobce LGMC/AMIAROC) na obsah kadmia a histaminu.

A v některých šaržích byl zjištěn nadlimitní obsah kadmia, což nevyhovuje Nařízení 1881/2006 ES. Všichni odběratelé již byli informování a probíhá stahování. Přestože se část výrobků zachytila převážně ve skladech, existuje možnost setkat se s nimi v tržní síti, popřípadě již u konečného spotřebitele. Jedná se o tyto výrobky:

Sardinky v rostlinném oleji (“HAMÉ OCEAN”) á 120 g čísla šarží:

XAL 270 B (DMT 31. 12. 2014) tato šarže distribuována i na Slovensko.
XAL 274 B (DMT 31. 12. 2014)
XAL 278 B (DMT 31. 12. 2014)
XAL 167 B (DMT 31. 12. 2014)
XAL 67 K (DMT 31. 12. 2015)
XAL 315 B (DMT 31. 12. 2014)

V celém množství byly na skladě zadrženy tyto šarže Sardinek v rostlinném oleji (“HAMÉ OCEAN”) XAL 099 K, XAL 69 K, XAL 67 K (s DMT 31. 12. 2014).

Sardinky pikant HAMÉ á 120 g č. šarží:

XAL 187 B (DMT 31. 12. 2014)
XAL 300 B (DMT 31. 12. 2014)

Obě tyto šarže byly distribuovány také na Slovensko……

Sardinky v rostlinném oleji “DLE GUSTA” á 120g č. šarže:

XAL 174 B (DMT 31. 12. 2014)

V celém množství byla na skladě zadržena šarže Sardinek v rostlinném oleji “DLE GUSTA” XAL 104 K (s DMT 31. 12. 2015).

Limit pro kadmium v sardinkách je podle nařízení 1881/2006 ES 0,1 mg/kg. Při otravě kadmiem, to by ale musela být dávka několikanásobně vyšší, hrozí nevolnost, zvracení, bolest hlavy. V případě marockých sardinek byl limit překročen jen nepatrně.

Takovéto nedodržení stanovených limitů by nemělo přímo ohrozit zdraví lidí. Nicméně takovéto potraviny nemají na talíři co dělat.

Zboží je stahováno z tržní sítě a o jeho dalším nakládání (likvidace popřípadě vrácení výrobci zpět do Maroka) bude rozhodnuto po ukončení stahování (15. 8. 2011).

O našem zjištění jsme informovali okamžitě i ostatní členské státy systémem rychlého varování RASFF. Tuto informaci zveřejňujeme v souladu s čl. 10 Nařízení EP a R 178/2002.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.