Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Opět sardinky s histaminem, tentokrát z Estonska

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 20. 9. 2011

Opět sardinky s histaminem, tentokrát z Estonska

Státní veterinární správa ČR včera, tj. 19. 9., zahájila na podnět Státní zemědělské a potravinářské inspekce (která tak učinila na základě podnětu od spotřebitele) kontrolu rybích konzerv u dovozce, a okamžitě nařídila stáhnout zboží z trhu (zakázala uvádění do oběhu). Odběratelé byli informováni.

Jaký byl důvod tohoto opatření? Nadlimitní výskyt histaminu ve výrobku

SAIRA Sardinela ve vlastní šťávě s přídavkem oleje balení po 240g ,

Šarže 175228

DMT 28. 1. 2011,

výrobce AS MASEKO, Vörgu 6, 140415 Tallinn, Estonsko EE 228EU,

distributor BALTAXIA, a.s., Liberec

Do ČR bylo dovezeno celkem 1600 kartonů po 24 konzervách (celkem 9216 kg) dne 14. 2. 2011a vše bylo distribuováno dalším odběratelům v rámci ČR (Tesco, Penny, Billa, Kaufland, Globus, Lahůdky Cajthaml, Čepos, Wissa).

Limit pro obsah histaminu je 100 mg/kg a v případě estonských rybiček byl překročen několikanásobně, v některých vzorcích až patnáctkrát (1500 mg/kg). Ti, kdo si tento výrobek zakoupili, udělají nejlépe, když jej vrátí zpět prodejci.

Nyní probíhá došetřování distribučních cest a bude rozhodnuto o tom, zda stažené výrobky budou odeslány zpět výrobci do Estonska, popřípadě zda budou neškodně odstraněny (zlikvidovány). O všech uvedených skutečnostech jsme informovali ostatní státy systémem rychlého varování RASFF.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.