Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Ozdravovat, ozdravovat, ozdravit!

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 17. 2. 2012

Ozdravovat, ozdravovat, ozdravit!

Jelikož ministerstvo zemědělství vynaložilo na Národní ozdravovací programu od IBR, (infekční bovinní rhinotracheitidy) nemalé prostředky, není jiná možnost než dotáhnout tuto akci do konce a docílit, aby ČR byla prohlášena za zemi prostou této nákazy, jako jsou naši bezprostřední sousedé, spolková země Bavorsko a Rakousko, naši významní obchodní partneři.

K 31. 12. 2011 uplynulo v ČR šest roků od zahájení Národního ozdravovacího programu od IBR. Za tuto dobu vzrostl počet hospodářství, v nichž byla eliminována infekce IBR, na 64,98 %. Program by měl skončit do 7 roků, tj. do 31. 12. 2012. Ministerstvo zemědělství na tuto dobu zajistilo finanční příspěvek státu. Chovatelům, kteří chtějí dokončit ozdravování s plným využitím státního příspěvku, zbývá již jen necelý rok.

Ti chovatelé, kteří nestihnou ozdravení dokončit do konce roku, musejí počítat s tím, že veškeré další náklady na vakcinační dávky, nezbytnou laboratorní diagnostiku v průběhu a v závěru ozdravování a na činnost soukromého veterinárního lékaře si budou muset hradit sami. Národní ozdravovací program od IBR byl přijat jako povinný pro všechny chovatele, jejichž stáda nebyla v den zahájení programu prostá nákazy. Z toho vyplývá jediný závěr, že ozdravování v ČR musí být dovedeno do úspěšného konce, tj. že všechna hospodářství s chovem skotu v ČR budou prohlášena za úředně prostá nákazy. Důvod je nejen zdravotní, ale i obchodní. Trendem evropských chovatelů (nejen skotu) je ozdravovat od produkčních nákaz. Pokud jde o IBR, jsou naši bezprostřední sousedé Rakousko a Bavorsko a zároveň největší obchodní partneři IBR prostí. Zejména Rakousko dalo v závěru roku 2011 některým našim chovatelům jasný signál, že zásilky, které bude považovat za rizikové, nepřijme.

Prosté této nákazy jsou kromě toho taktéž skandinávské země a Švýcarsko. Celá západní Evropa ozdravuje.

Jde tedy o další z akcí, jejímž cílem je zjednodušit českým chovatelům podmínky pro pohyb zvířat v rámci intrakomunitárního obchodu i pro obchod do třetích zemí.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.