Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Plazy ze třetích zemí? Ano, ale s povolením!

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 8. 2011

Plazy ze třetích zemí? Ano, ale s povolením!

Dovozy ze třetích zemí do zemí EU, tedy i do ČR, musejí splnit dovozní podmínky. Že to dá rozum? To ano, ale v dnešní době velmi otevřených hranic na to někdo občas zapomene, a stává se to při dovozu terarijních zvířat. Proto připomínáme následující.

Zvířata dovážená ze třetích zemí do EU podléhají v místě vstupu do EU veterinární kontrole na pohraniční veterinární stanici, přičemž se může jednat o harmonizovaný nebo neharmonizovaný dovoz. Co to v praxi znamená? Legislativa EU stanovuje veterinární podmínky dovozu téměř pro všechny druhy zvířat, tudíž se všechny členské státy řídí při dovozu stejnými pravidly. A proto mluvíme o harmonizovaném dovozu. Zvířata, pro která legislativa EU podmínky dovozu nestanovuje, patří mezi neharmonizovaná, a v tomto případě si členský stát místa určení stanovuje vlastní veterinární podmínky pro dovoz zvířat.

V případě dovozu neharmonizovaných zvířat do ČR musí podle § 3, odstavce 3, naší vyhlášky č. 377/2003 Sb. dovozce zvířat požádat Státní veterinární správu ČR nejméně 15 dnů přede dnem předpokládaného dovozu těchto zvířat o stanovení veterinárních podmínek, za nichž lze tato zvířata z příslušné třetí země dovážet. Žádost je možné zaslat i elektronicky na e.podatelna@svscr.cz.

Mezi neharmonizované druhy zvířat patří např. plazi (ještěři, hadi a želvy), obojživelníci, bezobratlí, hlodavci, hmyzožravci a šelmy. Je potřeba zdůraznit, že žádost je nutné podat při každém dovozu neharmonizovaných zvířat, tedy jak pro komerční tak i nekomerční účely!

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.