Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Po novele je Nařízení vlády č. 125/2011 o něco jednodušší

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 154 +420 227 010 219
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv
http://www.svscr.cz/   www.facebook.com/svscr   j.duben@svscr.cz   p.pejchal@svscr.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA 22. 9. 2014

Po novele je Nařízení vlády č. 125/2011 o něco jednodušší

Právě nyní vláda schválila novelu svého nařízení č. 125/2011 o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místech určení, ze které vyplývá několik zásadních změn a zjednodušení.

Jednak je doba nahlášení zásilky živočišných produktů z jiných členských států prodloužena z původních 24 hodin na 48 hodin před příchodem na místo určení, aby se nemohlo stát, že než bude popřípadě zásilka veterinárně prověřena, bude již dále distribuována.

A další významná změna a zjednodušení je, že nyní bude příjemce hlásit příjem zásilky nikoli poštou či faxem nebo do datové schránky, ale pouze prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy – proto jsme aktualizovali elektronický formulář, který bude dostupný hned na úvodní stránce www.svscr.cz. A tento formulář bude možné vyplnit a odeslat přímo na této webové stránce bez použití prohlížeče PDF souborů, jako tomu bylo dosud. Aby bylo možné zachovat přijatelný uživatelský komfort, byl tento formulář (a spolu s ním i další elektronické formuláře) doplněn jednoduchým systémem registrace (nejedná se o sběr informací o ohlašovatelích, ale o bezpečnostní důvody, např. vyloučení ataku spamových automatů).

V obsahové stránce formuláře došlo v podstatě kromě termínu k jediné změně – byla přidána kolonka pro jednotkovou cenu.

Po vyplnění formuláře lze jen stisknout tlačítko “odeslat on line”, samozřejmě za předpokladu připojení PC k internetu.

Je nutné připomenout, že podobně jako tomu bylo dosud, je možné za nesplnění ohlašovací povinnosti o přijetí zásilky udělit pokutu až do výše jednoho milionu korun. Nařízení nabývá účinnosti dnem uvedení ve sbírce zákonů.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.