Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Pokoutní porcovnu drůbež odhalili veterinární inspektoři v Praze

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 154 +420 227 010 219
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv
http://www.svscr.cz/   www.facebook.com/svscr   j.duben@svscr.cz   p.pejchal@svscr.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA 27. 3. 2014

Pokoutní porcovnu drůbež odhalili veterinární inspektoři v Praze

Městská veterinární správa v Praze v těchto dnech odhalila a uzavřela neregistrovaný, tj. nelegální obchod a neregistrovanou, tj. nelegální porcovnu drůbeže.

Veterinární inspektoři Městské veterinární správy v Praze zjistili při veterinární kontrole, za asistence Policie ČR, v provozovně podnikatele (právnické osoby), že obchoduje s drůbežím masem a dalšími živočišnými produkty z jiného členského státu Evropské unie (Polska), aniž by předtím požádal místně příslušnou Městskou veterinární správu v Praze o registraci, a to zejména podle § 28 odst. 4 veterinárního zákona (jako obchodník se zvířaty a živočišnými produkty). Kontrolou bylo dále zjištěno, že s živočišnými produkty poté nakládá v prostorách, které nejsou veterinární správou schváleny a registrovány.

Živočišné produkty byly distribuovány do maloobchodních a stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy. Při kontrole byly také zjištěny nesrovnalosti v dokladech provázejících zásilky živočišných produktů.

Městská veterinární správa v Praze proto zahájila s podnikatelem správní řízení ve věci uložení pokuty za několik správních deliktů a zároveň vydala předběžné opatření, kterým podnikateli nařídila, aby se zdržel nakládání s živočišnými produkty. Nyní probíhá správní řízení za účelem uložení pokuty. Za spáchané správní delikty může být uložena pokuta v řádu statisíců korun.

Nejen na základě tohoto posledního zjištěného případu je zřejmé, že činnost takovéto “firmy” i dalších podnikatelských subjektů, které obchodují s živočišnými produkty pocházejícími z členských států EU (anebo dovezených ze třetích zemí), musí být pod zvýšeným veterinárním dozorem orgánů státního veterinárního dozoru, v tomto případě Městské veterinární správy v Praze.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.